Nauka i badania | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Kompozycja architektury, cegła i przeszklenie

Badania dotyczą kształtowania krajobrazów i architektury z perspektywy środowiskowej. Są one prowadzone we współpracy z samorządami gmin wiejskich i miejskich. Badania przygotowywane są m.in. dla stowarzyszeń i instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Miasta Gdańska czy Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach Kiszewskich. Ich rezultatem są m.in. metody zarządzania przestrzenią, które mają na celu przywrócenie harmonii krajobrazu, ochronę dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tożsamości regionalnej. Efektem prac badawczych są projekty energooszczędnych domów i osiedli ekologicznych, rewaloryzacja parków historycznych i modyfikacje przestrzeni publicznych.