Katedra Projektowania Środowiskowego | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Projektowania Środowiskowego
Budynek wśród zieleni

Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność dydaktyczna oraz naukowa w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania terenów zielonych czy kształtowania przestrzeni publicznych miast i wsi.

Projekty dydaktyczne KPŚ

Tworzywo roślinne w planowaniu odpornych ekosystemów miast i wsi.

O projekcie:

Projekt został zrealizowany we współpracy z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w ramach Szkoły Letniej 2023. Warsztaty dydaktyczne prowadzone były w siedzibie KUL w Wieżycy oraz w pobliskiej wsi Piotrowo. Zajęcia miały na celu kształtowanie zdolności percepcyjnych i kreatywnych w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym oraz rozwinięcie zaangażowanej postawy w ochronie klimatu. Tryb pracy opierał się głównie na studiach terenowych, warsztatach projektowych i cyfrowych. Efektem pracy studentów była wystawa projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni (urządzenie zieleni ) wokół przystanku rowerowego w Piotrowie włącznie z realizacją w terenie oraz  interaktywna mapa roślinności występującej wokół wsi Piotrowo wraz z powiązanym z nią katalogiem roślin. 

Relacja

Dokumentacja zdjęciowa

Prezentacje

Materiały: 

Katalog roślin 

Mapa dostępna pod podanym linkiem w aplikacji ArcGIS Field Maps : Zbiorowiska i gatunki roślin lokalnych

Portfolio

Kierownik katedry

Szkoła letnia 2022/2023

Szkoła letnia 2022/2023