Katedra Projektowania Środowiskowego | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Projektowania Środowiskowego
Budynek wśród zieleni

Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność dydaktyczna oraz naukowa w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania terenów zielonych czy kształtowania przestrzeni publicznych miast i wsi.