Nauka i badania | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Pracownicy Katedry prowadzą badania w kilku głównych kierunkach badawczych. Profesor Maria Sołtysik, profesor Jakub Szczepański, dr hab. Robert Hirsch, dr Anna Orchowska-Smolińska skupiają się obecnie na zagadnieniach związanych z modernizmem i problematyką ochrony dziedzictwa w architektury XX wieku. Ten zakres działań wspierają dr Bartosz Macikowski i doktoranci Agnieszka Szuta i Weronika Szerle.

Tematyka badań epok dawnych (średniowiecza i nowożytności) i związanych z nimi metod badawczych (architektonicznych, historycznych, itp.) zgłębiana jest przez profesora Aleksandra Piwka, dr hab. Grzegorza Bukala, dr Piotra Samóla. W wybranych projektach badawczych w prace te włączają się prof. Jakub Szczepański, dr hab. Robert Hirsch oraz doktoranci Szymon Kowalski czy Arkadiusz Woźniakowski.

Ponadto pracownicy katedry, z uwagi na unikatowe łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką projektową włączają się w szeroką dyskusję nad teorią, doktryną i praktyką konserwatorską. W ramach Szkoły Doktorskiej możliwe jest podjęcie w katedrze tematu dysertacji dotyczącej szczegółowych zagadnień teorii konserwacji, ochrony dziedzictwa, badań architektonicznych, czy historii architektury. Zapraszamy do kontaktu. Obecnie promotorami mogą być: Prof. Jakub Szczepański, dr hab. Robert Hirsch, dr hab. Grzegorz Bukal.