Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Katedra kontynuuje tradycje czterech pokoleń historyków architektury i konserwatorów, działając nieprzerwanie od 1945 r. W jej murach pracowali m.in. profesorowie Marian Osiński (d.h.c PG), Jan Borowski, Jerzy Stankiewicz, Jadwiga Habela, Ryszard Massalski, Romana Cielątkowska. Badania prowadzone przez pracowników Katedry skupiają się na dziedzictwie architektonicznym Gdańska, Gdyni i szerzej regionu nadbałtyckiego, co sprzyja rozwojowi interdyscyplinarnego warsztatu badawczego łączącego tradycyjne i nowoczesne umiejętności architekta oraz dyscyplin pokrewnych (konserwacji, historii, archeologii). Doświadczenie w tych pracach skutkuje przynależnością kadry do międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń – m.in. ICOMOS, DOCOCOMO, SKZ, IARP, SARP.

Katedra prowadzi szereg obligatoryjnych i fakultatywnych przedmiotów realizowanych na studiach architektonicznych – w tym prace dyplomowe ukierunkowane na praktyczne rozwiązywanie problemów konserwatorskich.