Pracownicy Katedry Sztuk Wizualnych

 

prof. sztuki Jan Buczkowski
Profesor, Kierownik Katedry

Gmach Główny, pokój 505 lub 506

janbuczk@pg.gda.pl 

janbuczkowski@op.pl

dr hab. sztuki Janusz Osicki
Prof. PG

Gmach Główny, pokój 505

janosick@pg.gda.pl

janusz@osicki.pl

dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski
Prof. PG

Gmach Główny, pokój 505

wrobl@pg.gda.pl

dr hab. sztuki Ryszard Grodnicki 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 505

rgrod@pg.gda.

dr hab. sztuki Dominika Krechowicz 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 505

domkrech@pg.gda.pl

dkrech@wp.pl

dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 454

maron@pg.gda.pl

dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk 
Adiunkt

Budynek nr 73, 3D Studio / Pracownia rzeźby

jantkacz@pg.gda.pl

janusz@tkaczuk.pl

dr sztuki Dąbrówka Tyślewicz 
Adiunkt

Budynek nr 73, 3D Studio / Pracownia rzeźby

dabtysle@pg.gda.pl

dabrowko@wp.pl

dr inż. arch. Anna Wancław  
Docent

Gmach Główny, pokój 454

awan@pg.gda.pl

dr inż. arch. Maria Helenowska-Peschke  
Starszy wykładowca

Gmach Główny, pokój 454

mhelen@pg.gda.pl

mgr inż. arch. Katarzyna Przyłucka  
Starszy wykładowca

Gmach Główny, pokój 454

kprz@pg.gda.pl

mgr inż. arch. Jakub Góralski  
Asystent

Gmach Główny, pokój 454

jakub.goralski@pg.gda.pl

mgr sztuki Edyta Urwanowicz  
Asystent

Gmach Główny, pokój 505

edyurwan@pg.gda.pl