Nauka i badania | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Muzeum 2 Wojny Światowej w Gdańsku

Wszystkie programy badań prowadzone w Katedrze powstają w odpowiedzi na problemy środowiskowe, wiążą się ze zmianami demograficznymi i wyzwaniami wynikającymi z rozwoju miast. W ramach projektów badawczych odpowiadamy na aktualne problemy i istotne potrzeby, z jakimi zmaga się współczesny świat. W naszych poszukiwaniach wykorzystujemy potencjał rozwijających się technologii i często pracujemy w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach. Badamy urbanistyczne i architektoniczne możliwości związane z przekształceniami terenów poprzemysłowych oraz angażujemy się w opracowywanie kreatywnych rozwiązań dla ponownego wykorzystania struktur historycznych w oparciu o koncepcję adaptive re-use. Opracowujemy koncepcje architektury i przestrzeni miejskich związanych z wodą oraz pracujemy poprawą, jakości przestrzeni publicznych na styku lądu i wody. Kwestia zdrowego starzenia się i dobrostanu osób starszych stanowi kolejny ważny czynnik wpływający na nasze badania. Reagując na zmiany demograficzne i wzorce migracji opracowujemy nowe ścieżki badawcze nakierowane na przyczynianie się do podnoszenia jakości życia w wielokulturowych miastach i sprzyjających włączeniu społecznemu. Kreatywnie pracujemy nad rozszerzeniem zarówno metodologii naukowej, jak i profesjonalnych, architektonicznych technik, wzbogacając je nowatorskimi narzędziami obliczeniowymi i nowymi metodami wytwarzania. Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie metod pozwala nam tworzyć innowacyjne koncepcje przestrzenne i rozwiązania inżynierskie.