Welcome

Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność dydaktyczna oraz działalność naukowa. Nauczyciele akademiccy przygotowują atrakcyjne oferty edukacyjne i wspierają studentów w wyborze własnej drogi do pozyskania doświadczenia projektowego oraz zdobycia wiedzy i kompetencji społecznych niezbędnych w zawodzie architekta. W strukturze Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych działają trzy współpracujące ze sobą studia, w których realizowane są nasze badania i przygotowywana oferta edukacyjna. W ramach Studia Architektury Krajobrazów Nadwodnych zajmujemy się kwestiami związanymi z przekształceniami nadwodnych terenów poprzemysłowych, wypracowujemy urbanistyczne i architektoniczne rozwiązania służące poniesieniu walorów ekologicznych i krajobrazowych miasta, między innymi związane z obecnością wody. Przedmiotem prac Studia Architektury Ochrony Zdrowia są rozwiązania odpowiadające na potrzeby starzejącego się społeczeństwa i opieki medycznej. Wypracowane rozwiązania implementujemy w projektach szpitali, centrów rehabilitacyjnych i domów opieki. Prace prowadzone w Studiu Projektowania Parametrycznego skoncentrowane są na wykorzystaniu technik komputacyjnych w procesie projektowania, modelowania i fabrykacji obiektów oraz powierzchni architektonicznych, a także analizy wielokryterialnej i optymalizacji konkretnych rozwiązań. Jako zespół wspólnie pracujemy nad wypracowywaniem innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań przestrzennych i technicznych, które twórczo przesuwają granice architektury i wzbogacają warsztat projektowy.