Uwaga studentki i studenci ósmego semestru - ostatnia sznasa | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-24

Uwaga studentki i studenci ósmego semestru - ostatnia sznasa

plakat
Po kilkuletniej przerwie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego powraca do organizacji projektu zainicjonowanego w 2019 roku dla studentów wybranych trójmiejskich szkół wyższych. Nowa edycja umocowana została w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”, które realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Tegoroczna odsłona Akademii przynosi jednak pewne zmiany w stosunku do pilotażowej edycji, w tym między innymi powiększenie grona współorganizatorów.

Realizacja Akademii polega na zaangażowaniu studentów z czterech uczelni, którzy w interdyscyplinarnych zespołach będą pracować nad wskazanym obszarem lub zadanym problemem strategicznym lub projektowym. Te z kolei zostaną wskazane przez Gminę z terenu województwa pomorskiego, która zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i zostanie wybrana na gospodarza tegorocznej edycji Akademii. W ramach jednego z etapów studenci odwiedzą wyłonioną w naborze Gminę i na miejscu, przez kilka dni, będą mieli okazję poznać miejsce, które ma być przedmiotem prac projektowych, spotkać się z mieszkańcami i innymi interesariuszami przestrzeni do przekształcenia lub zaprojektowania od nowa i poznać ich potrzeby. W trakcie tego wyjazdu utworzone zostaną interdyscyplinarne zespoły projektowe, które rozpoczną na miejscu prace koncepcyjne. Aby zainaugurować współpracę pomiędzy studentami z różnych uczelni, którzy na co dzień w zupełnie inny sposób patrzą na przestrzeń, a nawet mówią o niej w trochę innym języku, zaplanowane zostały cztery wykłady wprowadzające – każdy przybliżający zagadnienia dotyczące przestrzeni publicznej poprzez pryzmat innej uczelni.  Dzięki temu studenci z różnych kierunków i uczelni będą przystępować do wspólnego projektowania z solidną dawką podstawowej wiedzy, jednocześnie wnosząc do każdego zespołu swoje indywidualne kompetencje wynikające z różnych specjalizacji. Po powrocie z wyjazdu w czasie semestru zimowego studenci, pod czujnym okiem nauczycieli akademickich oraz przy wsparciu konsultacji eksperckich, będą pracować nad zadanym tematem projektowym. Przygotowane projekty poszczególne zespoły w pierwszej kolejności zaprezentują na forum Gminy, gdzie będzie możliwa wspólna dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Organizator przewidział nagrody i certyfikaty, które zostaną wręczone wszystkim Uczestnikom podczas uroczystego zakończenia Akademii mającego na celu podsumowanie całego przedsięwzięcia.

W maju zostanie wyłoniona Gmina – gospodarz Akademii, a w czerwcu planowana jest rekrutacja studentów – Uczestników Akademii. Warsztaty wyjazdowe na terenie wybranej Gminy odbędą się w drugiej połowie września, a projekty powstaną do końca 2023 roku. Zakończenie Akademii planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku

zapisy poprzez mail do Pani dr inż. arch. Anny Rubczak anna.rubczak@pg.edu.pl

169 wyświetleń