Konkurs architektoniczny Dom Dziecka w Afryce | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-23

Konkurs architektoniczny Dom Dziecka w Afryce

-
Konkurs architektoniczny Kaira Looro to konkurs projektowy otwarty dla studentów i młodych architektów, którego celem jest odkrycie nowych talentów i przyjęcie modeli zrównoważonej architektury w celach humanitarnych, aby poprawić warunki życia w krajach rozwijających się. Zwycięzcom przewidziano prestiżowe nagrody, wyłonione przez międzynarodowe jury złożone z renomowanych firm i instytucji. Wyobrażamy sobie „Dom dziecka” jako ciepłe i przyjazne miejsce, w którym można realizować różne działania zapobiegające niedożywieniu dzieci w środowisku wiejskim. Dzieci, którymi zajmujemy się dzisiaj, będą liderami w przyszłości; umożliwienie im właściwego rozwoju jest konieczne, żebyśmy mogli zbudować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

strona organizatora

Architektura „Domu dziecka” zakłada, że będzie to miejsce mające na celu zapobieganiu niedożywieniu dzieci poprzez dostarczanie żywności, rozwijanie programów budujących świadomość o higienie i opiece zdrowotnej, organizację wizyt pediatrycznych oraz spotkań z pracownikami opieki społecznej, zapewnianie dachu nad głową zagrożonym pacjentom oraz szkolenie pielęgniarek środowiskowych, które będą udzielać porad lokalnym rodzinom w kwestii najlepszych praktyk zapobiegania niedożywienia i żywienia. Projekt zostanie zrealizowany w kontekście programu społecznego, z zespołem wolontariuszy oraz z udziałem beneficjentów, dlatego powinien spełniać określone potrzeby konstrukcyjne takie jak.W budynku będą prowadzone następujące działania, a zaprojektowana przestrzeń w zależności od pomysłu projektanta musi być funkcjonować jako osobne pomieszczenie, ale również być logicznie połączona z pozostałymi.

musi być łatwy w budowie, z wykorzystaniem zrównoważonych technologii

które pozwalają na autonomiczne działania, a więc nie wymagających użycia ciężkiego sprzętu czy specjalistycznego sprzętu.

wykorzystuje materiały naturalne i/lub pochodzące z recyklingu

dostępne w regionie w celu ograniczenia wpływu gospodarczego/środowiskowego oraz generowania dochodu w tym regionie

musi być zintegrowany w społeczne

i kulturowe środowisko miejscowości

Administracja

Potrzebna jest przestrzeń dla maksymalnie 8 osób, gdzie będą mogły zarządzać i organizować działania

Hospitalizacja

W obiekcie będą przeprowadzane badania lekarskie dzieci, a w przypadku zagrożenia życia, potrzebne jest miejsce na hospitalizację, żeby móc monitorować ich stan oraz zapewnić właściwą opiekę

Rozrywka

Rozrywka W trakcie pobytu na obserwacji i leczeniu, ważną rolę odgrywa kontekst psychologiczny i dlatego potrzebna jest przestrzeń, w której dzieci będą mogły grać w gry z członkami rodziny lub opiekunami

159 wyświetleń