Absolwentka Wydziału Architektury PG laureatką ogólnopolskiego konkursu | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-01-19

Absolwentka Wydziału Architektury PG laureatką ogólnopolskiego konkursu

Nagrodzony projekt Karoliny Jankowskiej

W grudniu 2020 roku została rozstrzygnięta kolejna, dziewiąta już edycja konkursu “Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” organizowanego przez magazyn Architektura & Biznes na najlepsze prace studenckie. W konkursie brały udział prace inżynierskie i magisterskie obronione w latach 2018-2020. Spośród dwunastu nominowanych do finału projektów wybrane zostały cztery najlepsze.

Pierwszą nagrodę otrzymała absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej Karolina Jankowska z projektem pt. Bastion Miś jako miejsce działań prośrodowiskowych. Projekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego bazującej na idei upcyclingu przygotowanym pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszki Błażko, docent Politechniki Gdańskiej.

Praca została doceniona m.in. “[…] za poruszenie trudnych kwestii związanych z kryzysem klimatycznym, wielopłaszczyznowe sięgnięcie do idei upcyclingu, zarówno w samej architekturze, której autorka stara się przywrócić dawną świetność, jak i w zaproponowanej funkcji inspirowanej szkołą Bauhausu.” – pisze sekretarz redakcji Architektura & Biznes.

O sukcesie dyplomantki oraz o innych nagrodzonych pracach można przeczytać w najnowszym, styczniowym numerze Architektura & Biznes (s. 44) oraz w artykule poświęconym wygranym projektom zamieszczonym na stronie internetowej magazynu.


Opis nagrodzonej pracy

Tematem pracy jest projekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego oparty na idei upcyclingu. Zgodnie z ideą studenci, podczas zajęć w szkolnych warsztatach, zamiast wykorzystywać nowe surowce do pracy, będą wykorzystywać dostarczane im zużyte przedmioty codziennego użytku nadając im drugie życie. W celu nawiązania do idei upcyclingu również w architekturze, podjęto decyzję o realizacji opracowanego modelu funkcjonalnego Nowej Szkoły na przykładzie adaptacji zespołu budynków na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Oprócz wymiaru prośrodowiskowego pracy, podjęto próbę zwrócenia uwagi na problem, jakim jest niski udział zajęć praktycznych względem zajęć teoretycznych na kierunkach artystycznych i architektonicznych. W tym celu w adaptowanym budynku zdecydowano się na połączenie funkcji szkolnej z funkcją biurową dla branż kreatywnych. W ten sposób zapewniono możliwość kooperacji i współpracy studentów z osobami aktywnie działającymi w zawodzie. Przy projektowaniu rozwiązań funkcjonalnych w budynku bezpośrednią inspiracją były nowatorskie założenia i rozwiązania Szkoły Bauhausu w Dessau, jako ikonicznej szkoły łączącej różne dziedziny sztuki i formy edukacji.

Podział funkcjonalny

W projekcie zaadaptowano 5 budynków powstałych w połowie XIX wieku, znajdujących się na terenie Bastionu Miś w Gdańsku. W największym z nich, budynku starej fabryki, opracowano funkcję Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego oraz przestrzenie coworkingowe na wynajem dla biur z branży kreatywnej. Cały budynek, zgodnie z ideą funkcjonalizmu, został podzielony na skrzydła pracy umysłowej, manualnej, przestrzenie wspólne i przestrzenie na wynajem.

Reszta ceglanych budynków znajdujących się na działce została przeznaczona na funkcję gastronomiczną, funkcję hali wystawowej na targi dla mieszkańców, funkcję „Po-dzielni”, czyli sortowni zużytych materiałów oraz przestrzeni na wymianę używanych przedmiotów, funkcję przedszkola dla dzieci pracowników oraz funkcję kawiarni z serwisem rowerowym.

Główny budynek fabryki został nadbudowany o jedno piętro w celu wyrównania wysokości pomiędzy istniejącymi dwoma skrzydłami budynku. Zabudowano również przestrzeń dziedzińca, gdzie znajduje się dwukondygnacyjna przestrzeń wystawiennicza oraz audytorium. Na użytek studentów w części szkolnej znajdują się: warsztat stolarski, warsztat metaloplastyki, warsztat tkacki, modelarnia, pracownia malarska, studio druku 3D oraz studio foto-wideo. W nadbudowanej części obiektu zlokalizowano bibliotekę oraz przestrzenie na pracownie projektowe dla studentów i ich mentorów. Zgodnie z ideami Bauhausu zabieg ten ma na celu zatarcie istniejącej obecnie bariery pomiędzy wykładowcami a studentami, tworząc przestrzeń dla ich wspólnej pracy i rozwoju. Parter istniejącego budynku został przeznaczony w większości na publiczne funkcje kawiarni oraz ogólnodostępnego sklepu z pracami studentów.

Rozwiązania projektowe

Rozbudowa budynku została zaproponowana w minimalistycznej szklanej formie w celu wyraźnego rozróżnienia nowej formy od starej tkanki budynku oraz podkreślenia wartości tej drugiej. Forma szklanego dziedzińca została zaprojektowana w taki sposób, aby zachować istniejący stan zadrzewienia Bastionu. Projektowana zabudowa delikatnie okala istniejącą zieleń, tworząc swojego rodzaju szklane kubiki. Poza wartością proekologiczną, pełnią one funkcję doświetlającą wnętrze dziedzińca. Na poziomie podziemnej kondygnacji, pod korzeniami drzew, znajdują się zbiorniki retencyjne na wodę opadową. Założeniem projektu jest zaproponowanie harmonijnej i delikatnej ingerencji w istniejącą strukturę oraz zapewnienie otwartych, dobrze doświetlonych przestrzeni łączących się z zielonymi rekreacyjnymi terenami Bastionu. Układ konstrukcyjny budynku pozostał w możliwie jak największym stopniu zachowany. Zdecydowano się na miejscowe wyburzenia części stropów i zmianę układu konstrukcyjnego – ze ścian nośnych na układ słupowy. Miało to na celu wytworzenie otwartych i elastycznych przestrzeni.

Północne skrzydło budynku o halowym układzie oferuje przestronną wielkopowierzchniową przestrzeń. Wykorzystując te uwarunkowania, zaproponowano w tym miejscu przestrzeń na organizowanie wydarzeń takich jak koncerty, konferencje, targi designu, targi mody. Zakłada się, że jednym z głównych użytkowników tych przestrzeni będą pracownicy sąsiadującego kampusu firmy LPP przy ul. Łąkowej. Jednym z głównych założeń projektu jest polepszenie funkcjonowania tej części zdegradowanej dzielnicy Dolne Miasto poprzez wpisanie się w hasło działań prowadzonych przez Miasto Gdańsk w obrębie terenu dzielnicy od 2004 roku – „rewitalizacja sztuką”. Różnorodność funkcji w adaptowanych budynkach, znajdujących się na terenie Bastionu, wpływa na wytworzenie tętniącej życiem przestrzeni publicznej atrakcyjnej dla szerokiego grona użytkowników w różnych porach dnia. Dodatkowo, ramię Bastionu przeznaczone zostało na tereny rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy.

Projekt, poza I nagrodą w opisanym konkursie “Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”, otrzymał również III miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie “Dyplom z ARCHICADEM”, gdzie został wybrany spośród ponad 230 nadesłanych prac.


O autorce

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Swoją pracę dyplomową pt. Bastion Miś jako miejsce działa prośrodowiskowych. Projekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego, bazującej na idei upcyclingu, opracowaną pod kierunkiem dr inż. arch  Agnieszki Błażko, docent PG, dyplomantka obroniła w lutym 2020 roku.

Projekt otrzymał I nagrodę w konkursie “Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” organizowanym przez magazyn Architektura & Biznes oraz III nagrodę w ogólnopolskim konkursie “Dyplom z ARCHICADEM”, gdzie został wybrany spośród ponad 230 nadesłanych prac.

Laureatka II nagrody Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w konkursie “Centrum Konferencyjne na Biskupiej Górce w Gdańsku” w 2018 roku.

“Przy doborze tematyki pracy dyplomowej kierowałam się chęcią stworzenia architektury mającej jak najmniejszą ingerencję w zastaną przestrzeń miejską, jednocześnie znacząco poprawiając jej funkcjonowanie. Istotne było dla mnie, aby moja praca była zlokalizowana w przestrzeni, którą dobrze znam i w której poruszam się na co dzień — w moim rodzimym mieście Gdańsk. Główną wytyczną podczas projektowania zarówno tego, jak i pozostałych moich projektów, jest stworzenie architektury będącej w harmonijnej relacji z otaczającym ją krajobrazem, tworzącej jedynie jego dopełnienie.

W architekturze fascynuje mnie jej wielopłaszczyznowość i to w jaki sposób przestrzenie, które tworzy, wpływają na ludzkie życie. Z tego względu każdy ze swoich projektów tworzę, wyobrażając sobie siebie jako jej najbardziej wymagającego użytkownika.

Kolejną moją fascynacją są podróże. Poznawanie świata, ludzi i kultur jest dla mnie bezustannym źródłem inspiracji i pozytywnej energii. Również podczas studiów miałam okazję zdobyć doświadczenie studiując pół roku na Politechnice w Mediolanie oraz pół roku na Uniwersytecie w Porto. Na co dzień mieszkam i pracuję w Gdańsku.”

564 wyświetleń