Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej

Administracja

mgr inż. arch. Dorota Nałęcz

obsługa studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+
e-mail: dorota.nalecz@pg.edu.pl
e-mail: erasmus.wa@pg.edu.pl
tel.: +48 58 348 63 83
fax.: +48 58 347 13 15
Gmach Główny, p. 313

inż. Anna Kibart

specjalista
obsługa studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+,
obsługa studentów studiów II st. w języku angielskim

e-mail: anna.kibart@pg.edu.pl
e-mail: erasmus.wa@pg.edu.pl
tel.: +48 58 348 63 83
fax.: +48 58 348 61 63
Gmach Główny, p. 313

Koordynatorzy programu Erasmus

dr inż. arch. Justyna Borucka

e-mail: justyna.borucka@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 19 44

dr inż. arch. Bartosz Macikowski

e-mail: bartosz.macikowski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 21 82