Od roku akademickiego 2024/2025 zgodnie z programem studiów II stopnia nie będzie realizowana.


Informacje dla wcześniejszych roczników:

Na studiach drugiego stopnia realizowana jest praktyka przeddyplomowa (projektowa) po semestrze II – 160 godzin (4 pkt. ECTS).

regulamin praktyk PG
zasady realizacji praktyk (liczba godzin zweryfikowana zgodnie z programem studiów)
umowa
sprawozdanie
statement