Zaświadczenia dla absolwentów | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zaświadczenia dla absolwentów

Zaświadczenie o przebiegu studiów

Aby otrzymać kartę przebiegu studiów proszę złożyć w dziekanacie indeks.

Zaświadczenie zawiera

  • czas trwania studiów,
  • spis przedmiotów i ocen,
  • dane dyplomowe (data egzaminu, ocena na dyplomie, uzyskany tytuł).

Bliższe informacje pod numerem telefonu: +48 58 347 22 02.

Zaświadczenie dla celów emerytalnych

Aby otrzymać zaświadczenie dla celów emerytalnych należy złożyć w dziekanacie ksero następujących stron indeksu:

  • strona 1 (z imieniem i nazwiskiem),
  • strony 4 i 5 (z wpisem na semestr),
  • strony 94 i 95 (egzamin dyplomowy)

oraz ksero dyplomu.

Ksero ww. dokumentów można przesłać faxem na nr: +48 58 347 13 15.
Można także przesłać skan na adres e-mail: zofia.boltakis@pg.edu.pl.

Zaświadczenie odsyłamy pocztą, dlatego prosimy o podanie adresu.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: +48 58 348 60 32.