Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego
Dziedziniec Politechniki

 

Ważną częścią działalności Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego są zagadnienia konstrukcji, statyki budowli, akustyki, technologii fasad kinetycznych i filtrujących, w szerokim zakresie wspierane technikami komputerowymi i modułami rozwiązań praktycznych odpowiadających współczesnym wyzwaniom i potrzebom. Program Katedry obejmuje rozwiązywanie złożonych problemów projektowo-konstrukcyjnych wspieranych przez technologie IT, poczynając od najprostszych elementów konstrukcyjnych, aż do złożonych rozwiązań w różnych kontekstach projektowych. Jednym z kluczowych zagadnień Katedry jest także tzw. Projektowanie Uniwersalne. Katedrą Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego kieruje prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki.