Witamy na stronie Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Ważną częścią działalności Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego są zagadnienia konstrukcji, statyki budowli, akustyki, technologii fasad kinetycznych i filtrujących, w szerokim zakresie wspierane technikami komputerowymi i modułami rozwiązań praktycznych odpowiadających współczesnym wyzwaniom i potrzebom . Program Katedry obejmuje rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów projektowo- konstrukcyjnych wspieranych przez technologie IT, poczynając od najprostszych elementów konstrukcyjnych, aż do złożonych rozwiązań w różnych kontekstach projektowych. Jednym z kluczowych zagadnień Katedry jest także tzw. Projektowanie Uniwersalne. Tematyka ta jest systematycznie rozwijana i propagowana pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Marka Wysockiego. Katedrą Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego kierował w latach 2001 - 2014 prof. dr hab. inż. arch. Jarosław Przewłócki, a w 2014 roku funkcję tę objął dr hab. inż. Andrzej Kulowski.