Prof. Marian Osiński, dr hc. PG

Prof. Jerzy Stankiewicz

Witamy na stronie Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków.

Katedra została utworzona w 1945 r. Tematy badawcze podejmowane dzisiaj przez pracowników Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków wywodzą się z tradycji badań nad architekturą zabytkową, zapoczątkowanej przez takich zasłużonych profesorów Wydziału Architektury PG jak Jan  Borowski,  Marian Osiński i Jerzy Stankiewicz. Obecnie tradycja ta jest mocno rozszerzona i uzupełniona o tematy współczesne. Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków współpracuje ściśle z kilkoma międzynarodowymi organizacjami architektoniczno-konserwatorskimi, takimi jak ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) oraz DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Modern Movement), w tym między innymi przy organizacji cyklicznej konferencji Modernizm in Gdynia – Modernizm in Europe, która co dwa lata ściąga do Gdyni dziesiątki badaczy modernizmu z całego świata. Pracownicy Katedry współpracują także z organizacjami społecznymi działającymi w kraju (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków) i lokalnie (m.in. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Towarzystwo Miłośników Zabytków).

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naukowym i profilem dydaktycznym Katedry.