AURUM: Efektywność Energetyczna w Mieście oraz Wykorzystanie Energii Słonecznej | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-27

AURUM: Efektywność Energetyczna w Mieście oraz Wykorzystanie Energii Słonecznej

zdjęcie

Międzynarodowe seminarium i  warsztaty organizowane w ramach programu AURUM i realizacji projektu SUP&ER- Solar Urban Performance and EneRgy efficiency.

W dniach od 3 do 5 czerwca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w Budynku Hydromechaniki, odbędą się międzynarodowe warsztaty badawcze poświęcone rozwiązaniom energoefektywnym w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym. Warsztaty są finansowane z projektu IDUB AURUM Supporting International Research Team Building.

W wydarzeniu weźmie udział około 30 zaproszonych uczonych i praktyków między innymi z Brazylii, Francji, Niemiec, Szwecji, Włoch i Polski.  W ramach grantu AURUM, zespół badaczy z Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Justyny Martyniuk-Pęczek, prof. uczelni w składzie dr hab. inż. arch. Karolina Krosnicka, prof. uczelni oraz dr Natalia Sokół wraz z zaproszonymi gośćmi, przeprowadzi warsztaty naukowe poświęcone koncepcji miejskiej efektywności energetycznej oraz wykorzystania światła dziennego w planowaniu przestrzennym. Zoptymalizowane wykorzystanie energii słonecznej stanowi jedno z kluczowych zagadnień w tym obszarze, a celem warsztatów jest zaproponowanie rozwiązań badawczych oraz próba odpowiedzi jak nowoczesne projektowanie urbanistyczne może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz poprawy komfortu życia mieszkańców. W trakcie warsztatów międzynarodowy zespół badawczy SUP&ER (Solar Urban Performance and EneRgy efficiency) zaprezentuje częściowe wyniki analiz wybranych kompleksów rozwojowych pod kątem przestrzennej efektywności energetycznej.

Warsztaty rozpoczną się otwartym seminarium, które odbędzie się w dniu 03 czerwca. Te wyjątkowe wykłady otwarte prowadzone przez dwóch światowej klasy ekspertów w dziedzinie oświetlenia miejskiego - Rogera Narboni i Niko Gentile. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem: "Dwa spojrzenia na oświetlenie dzienne i nocne w miastach". Na te wykłady serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Architektury.

W kolejnych dniach, 4- 5 czerwca,  na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w Budynku Hydromechaniki, odbędą się już zamknięta część warsztatów naukowcyh. W trakcie warsztatów międzynarodowy zespół badawczy SUP&ER (Solar Urban Performance and EneRgy efficiency) zaprezentuje częściowe wyniki analiz wybranych kompleksów rozwojowych pod kątem przestrzennej efektywności energetycznej. Badania te obejmą ocenę lokalizacji, otoczenia oraz wykorzystania energii słonecznej, które są kluczowe w dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Warsztaty będą trwały trzy dni, dając grupie badawczej możliwość nawiązania silnych więzi i wpracowania wspólnych koncepcji współpracy. Rozpoczną się one wykładami otwartymi dla publiczności, na które serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do śledzenia postępów naszych badań i udziału w przyszłych inicjatywach, które przyczynią się do tworzenia bardziej zrównoważonych i efektywnych energetycznie miast.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 03 czerwca 2024!

 

59 wyświetleń