Studenci Wydziału Architektury PG stypendystami programów Actinium i Radon | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

Studenci Wydziału Architektury PG stypendystami programów Actinium i Radon

zdjęcie

Z ogromną dumą ogłaszamy, że nasi studenci z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej osiągnęli wyjątkowy sukces, zdobywając stypendia w prestiżowych programach Actinium Supporting Most Talented Candidates oraz Radon Supporting Most Talented Students. Obie inicjatywy są częścią programu IDUB, który dąży do wyróżnienia i wsparcia najzdolniejszych studentów i doktorantów, zwłaszcza w dziedzinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi Politechniki Gdańskiej.

Program Actinium skupia się na identyfikowaniu i wspieraniu studentów o wyjątkowych osiągnięciach edukacyjnych, którzy rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej. Gratulujemy Michałowi Deji, Julii Konkol i Dominice Ochocińskiej, którzy uzyskali to stypendium na rok akademicki X.2023-VII.2024.

Program Radon, z kolei, koncentruje się na wspieraniu studentów aktywnie zaangażowanych w działalność badawczą, z naciskiem na obszary tematyczne Centrów POB. Dominika Ochocińska, otrzymując stypendium Radon na rok X.2023-IX.2024, udowodniła swoje zaangażowanie i wkład w rozwój naukowy naszej uczelni.

Nie można również pominąć osiągnięć Marcina Kuleszy, który w przeszłości otrzymał stypendium Actinium, świadczące o jego ciągłym zaangażowaniu naukowym.

Te wspaniałe sukcesy naszych studentów pokazują siłę i zaangażowanie Wydziału Architektury w rozwój talentów i kompetencji naszych studentów.

175 wyświetleń