Weź udział w konkursie Kongresu Ruchów Miejskich | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-26

Weź udział w konkursie Kongresu Ruchów Miejskich

KRM konkurs
Kongres Ruchów Miejskich ogłasza drugą edycję konkursu o nagrodę KRM na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej. Termin składania prac to 15 marca 2024 r. Konkurs dotyczy prac licencjackich i inżynierskich oraz prac magisterskich.

strona konkursu

Mogą być one zgłaszane przez samych autorów, oraz za ich zgodą przez promotorów i przez uczelnie. Szczegółowe informacje rzeczowe i proceduralne zawiera  Regulamin na stronie organizatorów. Załącznikami są także trzy formularze w postaci plików edytowalnych, których wypełnienie i złożenie drogą elektroniczną jest niezbędne do prawidłowego zgłoszenia pracy do konkursu.


Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

98 wyświetleń