Technetium Talent Management Grants | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-19

Technetium Talent Management Grants

grafika technetium

Program Technetium Talent Management Grants stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu Technetium jest wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.

strona projektu

Nabór w programie będzie trwał od 8 stycznia do 23 lutego 2024 r. 

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu MojaPG.

41 wyświetleń