Profesor Lucyna Nyka w Radzie Doskonałości Naukowej | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-27

Profesor Lucyna Nyka w Radzie Doskonałości Naukowej

zdjęcie prof. Lucyny Nyki w todze dziekańskiej przy pulpicie w trakcie przemówienia

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) opublikowała wyniki wyborów na kadencję w latach 2024-2027. Wśród osób powołanych do Rady jest Profesor Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury. Profesor Nyka będzie pracowała w w Zespole Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W Zespole zasiądzie Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn.

Wynik wyborów do Rady Doskonałości Naukowej


Rada Doskonałości Naukowej to niezależna instytucja, której celem jest ocenianie, monitorowanie i doradzanie w kwestiach związanych z nauką, badaniami i rozwojem naukowym. Wśród zadań rady wyróżnia się m.in. promowanie doskonałości naukowej i badawczej, ocenę jakości badań, nadzorowanie procesu przyznawania stopni naukowych, czy składanie rekomendacji i doradztwo w kwestiach związanych z rozwojem nauki.

177 wyświetleń