Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-17

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego

plakat
Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego!

Strona Konkursu

Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego!

Kapituła Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego po raz 22. przyzna w tym roku Nagrodę za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej. 

O nagrodzie
Do rywalizacji zapraszamy autorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, które zostały obronione w roku kalendarzowym 2022 i uzyskały ocenę bardzo dobrą. Prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności.

Nominacje do Nagrody i wyróżnień ustala Kapituły Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie z wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel Prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Na podstawie nominacji Kapituły Nagrodę i wyróżnienia przyznaje ostatecznie Prezydent Gdyni. Nagroda główna w Konkursie wynosi 10 000 zł. Oprócz nagrody głównej Prezydent może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3 000 zł każde. 

Zgłoszenia
Zgłoszenia powinny być składane dziekanom przez opiekunów prac dyplomowych i przekazane z kolei do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG  do 30 kwietnia 2023 roku.

HARMONOGRAM:
do 30.04.2023 – termin zgłaszania prac
04-31.05.2023 – konsultacje dla autorów zgłoszonych prac
07.06.2023 – prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień
do 20.06.2023 – przedstawienie przez Kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
do 15.07.2023 – decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
październik 2023 – wręczenie nagrody i wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

36 wyświetleń