Konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-24

Konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej

plakat trurbiny wiatrowe
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych umożliwiających budowę tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty rowerowej oraz dowolnego innego obiektu budowlanego wykorzystując wycofaną z eksploatacji łopatę turbiny wiatrowej, poddaną recyklingowi.

W konkursie wyróżniono dwie kategorie:

  • Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej.
  • Projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego.

Uczestnik konkursu składa pracę konkursową w jednej z dwóch kategorii lub w każdej z kategorii niezależnie.

Etapy Konkursy
  • etap I – termin składania prac konkursowych do 14 kwietnia 2023 r.
  • etap II – wystawa zgłoszonych prac konkursowych (hol przed Biblioteką Główną w Gmachy Głównym Politechniki Gdańskiej) 25 - 28 kwietnia 2023 r.
  • etap II – ogłoszenie listy laureatów 28 kwietnia 2023 r. (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)
  • etap III – przekazanie dyplomów 28 kwietnia 2023 r. (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (pdf, 353.52kB) Załącznik nr 1 (pdf, 119.93kB) Załącznik nr 2 (pdf, 162.05kB)

Nagrody

W Konkursie, dla każdej z dwóch kategorii niezależnie, przewiduje się następujące nagrody:

1) nagrody pieniężne – w wysokościach:

  • I miejsce – 2 000 zł
  • II miejsce – 1 500 zł
  • III miejsce – 1 000 zł

2) nagrody rzeczowe – statuetki i dyplomy.

406 wyświetleń