Rynek w Oliwie wyróżniony w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-10

Rynek w Oliwie wyróżniony w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce

zdjęcie odnowionego rynku w Oliwie - wejście na halę
Projekt regeneracji rynku w Oliwie współtworzony przez architektów z Politechniki Gdańskiej został wyróżniony w XVI Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną 2022. Wyróżniony projekt zrealizowano jako projekt pilotażowy w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Gospostrateg. Efektem realizacji grantu jest też dokument „Strategia regeneracji rynków”.

Wyróżnienie w kategorii „rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna” zostało przyznane za rewitalizację rynku w Oliwie, pełniącego funkcję targowiska miejskiego, prowadzącą do aktywizacji społecznej i ekonomicznej tego miejsca. W ramach przedsięwzięcia m.in. wyremontowana i zmodernizowana została hala targowa oraz przeorganizowano (z poszanowaniem elementów zieleni)   przestrzeń placu targowego i zaproponowano nową jego aranżację tworząc w ten sposób aktywną przestrzeń publiczną.

– Rynek stał się miejscem spotkań mieszkańców korzystających z możliwości kupienia lokalnych wyrobów, jak również biorących udział w lokalnych wydarzeniach, takich jak festyny świąteczne czy pchle targi. Na uwagę zasługuje estetyka miejsca zarówno w trakcie aktywności handlowej, jak i po jej zakończeniu – czytamy w uzasadnieniu TUP.

Targowisko w Oliwie zostało zregenerowane w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego  (program Gospostrateg), realizowanego w latach 2018-2022 m.in. na Politechnice Gdańskiej przez zespół kierowany przez dr inż. arch. Justynę Borucką z Wydziału Architektury, w składzie: dr inż. arch. Weronika Mazurkiewicz, dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, dr inż. arch. Anna Rubczak, mgr inż. arch. Dorota Nałęcz. W projekt zaangażowany był również zespół z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierunkiem dr. Adama Świerżewskiego. Kierownikiem projektu z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, lidera projektu, był dr inż. arch. Piotr Czyż. Projekt finansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki podjętym działaniom oraz współpracy z operatorem udało się zaktywizować targowisko, zwiększyć jego rozpoznawalność oraz dotrzeć do nowych klientów. Osiągnięto to m. in. dzięki współpracy z lokalnymi inicjatywami i biznesami, rekrutacji nowych kupców, a także modernizacji placu targowiska i podniesieniu estetyki straganów handlowych – mówi dr inż. arch. Justyna Borucka, kierownik projektu na Politechnice Gdańskiej. – Ponadto zorganizowano wiele ożywiających targowisko wydarzeń, takich jak targi tematyczne (np. targ kwiatowy, eko targ, pchli targ, nocny targ), co przyczyniło się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej aktywnej także poza dniami targowymi.

Gala jubileuszowa konkursu TUP, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia, odbędzie się 15 listopada na Politechnice Łódzkiej.

 więcej o konkursie

Strategia regeneracji targowisk

Efektem projektu jest również dokument „Strategia regeneracji targowisk z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzie polityki rozwoju lokalnego”.

– „Strategia regeneracji targowisk” jest publikacją, która zbiera w sobie trzy lata doświadczeń pracy z targowiskami miejskimi, na bazie których opracowany został plan działań na rzecz ich poprawy – mówi dr inż. arch. Justyna Borucka. – W strategii do regeneracji targowisk podchodzi się w sposób kompleksowy, kładąc przede wszystkim nacisk na zmiany w zakresie zarządzania i organizacji pracy, aktywizację społeczności kupieckiej, poprawę zagospodarowania oraz funkcjonalności przestrzeni targowej, alternatywnych sposobów wykorzystania przestrzeni targowisk oraz dbałość o wizerunek. Targowiska to miejsca związane z tożsamością dzielnic, osiedli w których są usytuowane. Budują więzi społeczności lokalnych zarówno wśród przedsiębiorców, jak i mieszkańców.

strategia

135 wyświetleń