Konkurs o nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-18

Konkurs o nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich

Grafika Konkurs o nagrody TUP
Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2021

Prace do konkursu zgłasza promotor/ka.

Prace należy przesłać do 1 października 2022 r. na adres: konkurs@tup.org.pl.

Prace w wersji analogowej będą przyjmowane w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 10.00-12.30; można je również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2022.

Więcej na stronie TUP - regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie uczelni

175 wyświetleń