Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-03-03

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska
Urbanistka z naszego Wydziału otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji w edycji 2020 w kategorii: rozprawy doktorskie.

Nagrodę przyznano za rozprawę pt. Rozwój przestrzenny małych miast w kontekście procesu metropolizacji na przykładzie województwa pomorskiego, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. inż. arch. Piotra Lorensa.

W swojej pracy autorka zaprojektowała model wykorzystujący wielkie zbiory danych oraz dostępne w kraju zasoby informacji przestrzennej gromadzone i opracowywane przez instytucje samorządowe i administracji publicznej. Posłużył on ocenie skutków siły oddziaływania metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot na rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej sieci osadniczej regionu.

13 wyświetleń