I miejsce studentów kierunku Gospodarka przestrzenna w konkursie Instytutu Metropolitalnego | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-02-02

I miejsce studentów kierunku Gospodarka przestrzenna w konkursie Instytutu Metropolitalnego

Prezentacja pracy dyplomowej Karoliny Szymańskiej
W tegorocznej, 4. edycji konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepszą magisterską pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitarnej, dwoje absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej z kierunku Gospodarka przestrzenna zajęło ex aequo I miejsce – mgr inż. Karolina Szymańska i mgr inż. Dawid Guze. Promotorem obu prac była dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka.

Praca Karoliny Szymańskiej pod tytułem Kształtowanie przestrzeni na styku portu i miasta porusza problematykę współczesnych miast portowych, skupiając się na relacjach między obszarem miejskim a portowym w odniesieniu do Gdyni.
Praca Dawida Guze, Masterplany Inwestycji Wielkoskalowych w Obszarach Poportowych, zajmowała się problematyką projektów przekształceń dużych obszarów miejskich i sposobów ich realizacji za pomocą masterplanu. Na podstawie wniosków wyciągniętych z rozważań teoretycznych zaproponowano uproszczony masterplan dla Młodego Miasta w Gdańsku.

Dodatkowo praca Karoliny Szymańskiej została wyróżniona w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Praca Dawida Guze uzyskała z kolei wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich o. Gdańsk na najlepszą magisterską pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2019/2020.

13 wyświetleń