Akredytacja KAUT dla kierunku Architektura prowadzonego na WA PG | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-06-08

Akredytacja KAUT dla kierunku Architektura prowadzonego na WA PG

Przedstawiciele Wydziału Architektury PG i Komisji Akredytacyjnej w jednym z laboratoriów wydziałowych
Zachęceni bardzo wysoką oceną kierunku Architektura prowadzonego na naszym Wydziale przez Polską Komisję Akredytacyjną (ocena wyróżniająca), w listopadzie 2019 r. złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie dla tego kierunku akredytacji KAUT. Po opracowaniu Raportu Samooceny, wizytacji Komisji Oceniającej oraz analizach zebranych materiałów uzyskaliśmy decyzję o nadaniu kierunkowi Architektura akredytacji KAUT na okres 5 lat (24.04.2020-23.04.2025).

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) nadaje akredytowanym kierunkom europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label.
EUR-ACE® Label to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Acreditation of Engineering Education (ENAEE). Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Pedagogy (IGIP). Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer, czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, które są w tym zakresie biblią dotyczącą jakości i akredytacji.

Komisja zwróciła uwagę na silne strony Wydziału:

  • wysoką jakość kadry nauczającej
  • szerokie umiędzynarodowienie programu edukacyjnego
  • szerokie prowadzenie przedmiotów i studiów w języku angielskim
  • liczne zajęcia prowadzone prze profesorów wizytujących
  • udział studentów w projektorach badawczych, w tym w ramach programów międzynarodowych
  • szeroka i aktywna współpraca z otoczeniem gospodarczym, społecznym i kulturalnym uczelni
  • systemowe wspieranie rozwoju kompetencji kadry
  • stworzenie unikalnej bazy dydaktycznej

Akredytacją KAUT mogą poszczycić się cztery Wydziały Architektury w Polsce.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak wysokiej oceny naszego Wydziału i nadania kierunkowi Architektury pierwszej międzynarodowej akredytacji!

126 wyświetleń