Nominacje do Nagrody SARP FR | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-19

Nominacje do Nagrody SARP FR

ilustracja Wiktoria Kalińska

Poniżej znajduje się krótki opis nominowanych koncepcji architektonicznych oraz link do graficznej prezentacji projektów. Na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej nominowane zostały 3 projekty studenckie do nagrody PRIX ANNUEL DE LA SARP FR, za najciekawszy dyplom 1-ego stopnia studiów architektonicznych, opracowany w 2021 roku. Wśród nominowanych dyplomantek znalazły się: p. Wiktoria Kalińska oraz p. Wiktoria Niemczewska, które przygotowały prace inżynierskie pod kierunkiem dr inż. arch. Karoliny Życzkowskiej (Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, SAUP) oraz p. Klaudia Kropisz, która opracowała pracę inżynierską pod kierunkiem dr inż. arch. Jana Cudzika (Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych). Nagroda SARP FR została ustanowiona dla wyróżnienia prac dyplomowych  wyróżniających się innowacyjnym sposobem myślenia o architekturze pod względem idei, konstrukcji, formy lub technologii, biorących pod uwagę kontekst urbanistyczny i krajobrazowy. Wszystkie trzy nominowane prace cechuje wysoka jakość rozwiązań architektonicznych, interesująca idea projektu oraz podejście prośrodowiskowe. Gratulujemy!

Poniżej znajduje się krótki opis nominowanych koncepcji architektonicznych oraz link do graficznej prezentacji projektów.

Kliknij tutaj.

1.
ODDECH – ODSTĘP – WIDOK
Akademik w kontekście pandemii, w nawiązaniu do idei domku na drzewie
Autor: Wiktoria Kalińska
Promotor: dr inż. arch. Karolina Życzkowska 
„Tematem pracy jest AKADEMIK W CZASACH PANDEMII, który zlokalizowany jest w dzielnicy Gdańsk-Aniołki w pobliżu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dedykowany jest przyszłym lekarzom. Akademik zorganizowany jest z czterech wolnostojących budynków połączonych siecią tarasów zewnętrznych oferujących intrygujące przestrzenie wspólne. Na parterze zespół zapewnia dostęp do kawiarni, sali fitness, czytelni i drukarni, a wyższe kondygnacje przeznaczone są na mieszkania dla studentów. Myślą przewodnią w procesie projektowym stało się nawiązanie do IDEI DOMKU NA DRZEWIE, by zapewnić ODDECH wśród gałęzi drzew, bezpieczny ODSTĘP od innych, konieczny w czasie restrykcji i WIDOK, czyli dosłowny kadr, przynoszący ukojenie, jak i lepszy widok na przyszłość, bez poczucia zagrożenia. Projektowany akademik z innej strony stanowi bezpieczną oazę ukrytą wśród zieleni, a z drugiej szansę na normalność i powrót do wytęsknionej integracji. Hasła ODDECH – ODSTĘP - WIDOK zostały zinterpretowane w strukturze architektonicznej projektowanego akademika.”

2.
PAUZA W PRZESTRZENI - NOWA INTERPRETACJA DOMU STUDENCKIEGO,  GDAŃSK ANIOŁKI. 
Autor: Wiktoria Niemczewska 
Promotor: dr inż. arch. Karolina Życzkowska 
Idea projektu powstała w kontekście pandemii, która zmieniła postrzeganie świata i  sposób życia w przestrzeni ostatnich lat. Wielu z nas zaczęło się zastanawiać: „Czy można by było zatrzymać czas przed pandemią?”, „Czy można zatrzymać bieg wydarzeń?” Powstała potrzeba kliknięcia  „PAUZY”, by złapać oddech w pędzie codziennego życia. Stało się to punktem wyjścia do  kształtowania nowej zabudowy. Założenie proponuje wiele kameralnych przestrzeni zintegrowanych z wodą i z zielenią, a także ogród warzywny oraz wiele miejsc relaksu i rekreacji. Architektura jest tu narzędziem (impulsem) do rozwoju i ożywienia dzielnicy poprzez różnorodne usługi w parterach (kawiarnia, siłownia, drukarnia, księgarnia, sklep  papierniczy, sklep spożywczy). Nowa interpretacja domu studenckiego polega na przyjęciu skali domu jednorodzinnego, co wynika  to z charakteru sąsiedztwa projektowanego terenu. Jednakże archetypowa forma obiektu została zastąpiona  współczesną bryłą, charakteryzującą się załamanymi po przekątnej dachami.”

3.
OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH “5 ELEMENTÓW”
Z FUNKCJĄ REKREACYJNĄ I HOTELOWĄ PRZY UL.TAMKA W GDAŃSKU
Autor: Klaudia Kropisz
Promotor: dr inż. arch. Jan Cudzik
Projekt stanowi propozycję uatrakcyjnienia terenu nadwodnego wymagającego intensywnych prac rewaloryzacyjnych, przy jednoczesnym zachęceniu ludzi do korzystania z dóbr oferowanych przez akwen Martwej Wisły. Obiekt ma za zadanie połączyć funkcje sportowo-rekreacyjne wykorzystujące potencjał infrastruktury nadwodnej z rozwiązaniami uwzględnionymi budownictwie ekologicznym, których liczba odzwierciedla nazwę obiektu. Technologie zastosowane w zespole budynków mają za zadanie zwiększyć świadomość ekologiczną, a także zintegrować obiekt z przyrodą. Rozwiązania ekologiczne uwzględnione w kompleksie ośrodka to system zielonych fasad, nieszkodliwe dla środowiska materiały elewacyjne, ogrody zimowe, ogrody deszczowe oraz instalacje promujące energooszczędność i dostarczające energię w naturalny sposób. Kompleks budynków swoim nieskomplikowanym kształtem wykorzystuje cechy charakteryzujące architekturę pasywną.”

158 wyświetleń