Pracownicy Katedry Historii Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

 

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
Profesor, Kierownik Katedry

Gmach Główny, pokój 312              

mjsol@wp.pl

(58) 347 27 87

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek  
Profesor

Gmach Główny, pokój 319

apiw@pg.gda.pl

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański 
Profesor PG, prodziekan ds. nauki WA

Gmach Główny, pokój 319

jszczep@pg.gda.pl

(58)347 27 87

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 318

gbukall@pg.gda.pl

dr inż. arch. Robert Hirsch 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 319

holm@poczta.fm

(58) 347 12 44

(58) 347 14 88

(58)347 27 87

dr inż. arch. Bartosz Macikowski 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 318

bmacik@pg.gda.pl

(58) 347 21 82

dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 318

anna.smolinska@pg.gda.pl

dr inż. arch. Piotr Samól
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 319

piosamol@pg.gda.pl