Tytuł Data publikacji Autor
2018
Anna Górka
2018
Andrzej Kulowski
2018
Lucyna Nyka
2018
Karolina M. Zielinska-Dabkowska
2018
Piotr Samól
Wyświetlanie 1 - 5 z 5 037 rezultatów.
z 1 008
RSS (otwiera nowe okno)

Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Architektury w dużym stopniu pokrywają się w ofertą kształcenia. Dlatego też wyniki badań na bieżąco wykorzystywane są do modyfikowania treści programowych w ramach modułów nauczania oferowanym studentom. Wiele z nowatorskich wniosków badawczych wykorzystywanych jest do zdefiniowania nowych eksperymentalnych programów kształcenia i wdrażanych pilotażowo w ramach międzynarodowych Intensywnych Programów Erasmus (Erasmus Intensive Programmes)

Ważnym elementem strategii Wydziału jest mobilizowanie studentów studiów magisterskich i doktorantów do udziału w badaniach naukowych.  Programowo, opracowania przygotowane przez studentów studiów magisterskich zawierają komponent badawczy. Między innymi, studenci mobilizowani są do wypracowania kreatywnych rozwiązań w projektach architektonicznych i urbanistycznych, które poddane dyskusjom w ramach seminariów uogólniane są do hipotez badawczych. Działania takie wpisują się w nurt badań w architekturze zwany badaniem przez projektowanie (ang. research by design).  W ten sposób student uzyskuje kwalifikacje niezbędne do kreatywnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu architekta, wyszczególnione w 11 punktach dyrektywy 95. Uzyskuje także przygotowanie do formułowania i podejmowania bardziej złożonych problemów naukowych.

W największym zakresie w badania naukowe angażowani są doktoranci. Uczestniczą oni w projektach badawczych realizowanych na Wydziale i aktywnie aplikują o pozyskiwanie nowych. Badania doktorantów są ściśle związane z tematyką rozprawy doktorskiej. Postępu w badaniach na bieżąco monitorowane są przez opiekunów naukowych i promotorów. Wspólnie z opiekunami i promotorami doktoranci przygotowują publikacje prezentujące wyniki badań.