Quo vadis, Gdańsku? | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Quo vadis, Gdańsku?

Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

Projekt naukowo-badawczo-wdrożeniowy zrealizowany w latach 2014-2015 w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG we współpracy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Sopocką Szkołą Wyższą.

Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego pod kierownictwem dr inż. arch. Gabrieli Rembarz zrealizował w ramach tego wielopłaszczyznowego projektu badania naukowo-wdrożeniowe skorelowane z praktyką edukacyjną zawartą w modelowym programie Społecznej Akademii Planowania.
Do najważniejszych wyników projektu zaliczyć należy opracowanie innowacyjnej techniki planowania partycypacyjnego opartej o model mentoringu urbanistycznego. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu w 4 odmiennych dzielnicach nowego narzędzia planowania, tzw. mikrostrategii rozwoju przestrzeni publicznej, uzyskano opracowania 4 indywidualnych dokumentów planistycznych wspierających proces planowania miejskiego. Można uznać, że uzyskano w ten sposób potwierdzenie uniwersalności zarówno nowej techniki planistycznej, jak i samego narzędzia (mikrostrategii).

Wdrożenie modelu programu Społecznej Akademii Planowania w ramach projektu zrealizowane zostało przy udziale zespołu Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego poprzez przeprowadzenie następujących działań:

 • projekt autorskiej koncepcji zajęć z planowania uspołecznionego dostosowanego do modelu Społecznej Akademii Planowania, w ramach przedmiotu Projektowanie urbanistyczne dla semestru 5 studiów I stopnia WAPG – dr inż. arch. Gabriela Rembarz, dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
 • realizacja autorskich zajęć dla czterech grup studenckich pracujących w modelu Społecznej Akademii Planowania w czterech dzielnicach Gdańska (Orunia, Osowa, Łostowice-Ujeścisko, Wrzeszcz Górny) – dr inż. arch. Gabriela Rembarz, dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, mgr inż. arch. Barbara Zgórska, mgr inż. arch. Agnieszka Jurecka
 • autorska koncepcja tematu 4 magisterskich prac dyplomowych i ich prowadzenie, wykonanych w ramach projektu QV (obronionych publicznie 23.10.2015) – dr inż. arch. Gabriela Rembarz
  • mgr inż. arch. Michał Kościelny Kreatywny adres: Gdańsk Czerwony Most. Studium rewitalizacji z użyciem tymczasowych programów miejskich
  • mgr inż. arch. Paweł Malinowski Oruńska Kooperatywa: Studium rewitalizacji z użyciem modelu mieszkalnictwa dostępnego
  • mgr inż. arch. Natalia Żuk EcoUjeścisko. Koncepcja rozwoju dzielnicy mieszkaniowej z zastosowaniem wytycznych certyfikacji LEED ND
  • mgr inż. arch. Ewa Marczewska GeoEtno Park Stolemów. Integracja rekreacyjnej przestrzeni publicznej w rejonie Osowa-Chwaszczyno
 • organizacja międzynarodowych studenckich warsztatów projektowych pt. A Local Market Place for Building an Open Urban Society (29.05 – 05.06.2015)
  • autorska koncepcja tematu i programu warsztatów – dr inż. arch. Gabriela Rembarz
  • autorskie koncepcje tematów grup warsztatowych oraz prowadzenie – Agata Twardoch, Joanna Rayss, Katarzyna Bartoszewicz, Katarzyna Urbanowicz, Natalia Sokół, Michał Podgórczyk, Łukasz Pisarek
  • koordynacja i organizacja – Przemysław Kluz (współpraca merytoryczna), dr inż. arch. Gabriela Rembarz, mgr inż. arch. Katarzyna Bartoszewicz
 • organizacja międzynarodowej konferencji The Modern Agora for Building an Open Society (2.06.2015) we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, pod patronatem ISOCARP, International Society of City and Regional Planners oraz Towarzystawa Urbanistów Polskich TUP Gdansk, przy udziale przedstawicieli następujących uczelni:
  • Politechnika Śląska
  • Fachhochshule Erfurt (Niemcy)
  • Chalmers University of Technology (Szwecja)
  • Mimar Sinan Fine Arts Istanbu (Turcja)
  • University of Belgrad (Serbia)
  • Clemson University (Karolina Południowa, Stany Zjednoczone)
  • Durban University of Technology (Republika Południowej Afryki)
 • współorganizacja konferencji finałowej odbywającej się na Politechnice Gdańskiej (24.10.2015):
  • koncepcja programu oraz koordynacja organizacyjno-merytoryczna – Przemysław Kluz, dr inż. arch. Gabriela Rembarz
  • realizacja – Przemysław Kluz, dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, mgr inż. arch. Barbara Zgórska, dr inż. arch. Gabriela Rembarz, Barbara Marchwicka, mgr inż. arch. Agnieszka Jurecka
 • organizacja wystawy opracowań mikrostratgii na Dziedzińcu Heweliusza PG (24.10.2015) – Przemysław Kluz, dr inż. arch. Gabriela Rembarz, dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, mgr inż. arch. Barbara Zgórska, Barbara Marchwicka, mgr inż. arch. Agnieszka Jurecka, mgr inż. arch. Michał Kościelny, mgr inż. arch. Natalia Żuk, mgr inż. arch. Paweł Malinowski
 • redakcja monografii Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto – dr inż. arch. Gabriela Rembarz, dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
Skrócony opis projektu

Projekt "Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto" narodził się z potrzeby dyskusji nad partycypacyjnym planowaniem miasta z perspektywy lokalnych społeczności dzielnic Gdańska. Zespół projektu składał się ze specjalistów reprezentujących zarówno różne środowiska (lokalne społeczności, akademicy i studenci, praktycy planowania), jak i odmienne dziedziny (urbanistyka, architektura, socjologia, inżynieria drogowa, inżyniera środowiska). Osiągnięto w ten sposób dotąd w Polsce mało reprezentowany układ współpracy pomiędzy stroną społeczną a środowiskiem profesjonalnym.
Taka konstrukcja pozwoliła zrealizować trwający rok projekt poświęcony umocnieniu działań lokalnych wspólnot na rzecz poprawy jakości dzielnicowych przestrzeni publicznych. W czterech dzielnicach Gdańska, dzięki zwrotnemu transferowi wiedzy i doświadczenia, wypracowany został nowy, wychodzący poza dotychczasową praktykę, tryb uspołecznienia debaty wokół przyszłości miasta.

Podsumowaniem projektu była konferencja naukowa oraz publikacja Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.

Mikrostrategie i relacje z warsztatów

Orunia

Osowa

Ujeścisko-Łostowice

Wrzeszcz Górny

Więcej informacji na fanpage’u projektu na Facebook'u.