7. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności” | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

7. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności”

W dniach 3-5 października 2019 r. odbędzie się 7. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności”, organizowana przez Miasto Gdynię. Podobnie jak w poprzednich latach współorganizatorem konferencji jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Siódma międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbywają się w Gdyni od 2007 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze.
Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na zagadnieniach związanych z formą architektury XX w. i problemami zachowania jej integralności i autentyzmu. Zaproszenie organizatorów do wygłoszenia referatów przyjęli znakomici specjaliści zajmujący się architekturą modernistyczną i jej ochroną. Obok krajowych reprezentantów pojawią się goście z Austrii, Estonii, Izraela, Rumunii, Słowenii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Rosji.

Obrady mają charakter otwarty i odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński. Ponadto patronat nad wydarzeniem sprawuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, DOCOMOMO International oraz Polski Komitet Narodowy ICOMOS.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia: www.gdynia.pl/modernizm

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ 1 – CZWARTEK 3 PAŹDZIERNIKA 2019
10.00 Rozpoczęcie konferencji
 
SESJA 1
1. prof. Michael Turner, Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania Besaleela, Jerozolima, Izrael
Formy urbanistyczne XX wieku
2. prof. dr Mart Kalm, Estońska Akademia Sztuk Pięknych, Tallin, Estonia
Podobne zadania, różne odpowiedzi. O modernizmie okresu międzywojennego
w krajach bałtyckich
3. prof. dr Ana Maria Zahariade, Uniwersytet Architektury i Projektowania Miejskiego im. Iona Mincu, Bukareszt, Rumunia
Va-et-vient pomiędzy polskim i rumuńskim modernizmem
4. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, Wrocław
„Dom rosnący” w międzywojennych Niemczech

PRZERWA

SESJA 2
1. doc. dr Nataša Koselj, Przewodnicząca DOCOMOMO Slovenia, Lublana, Słowenia
Korzenie słoweńskiego strukturalizmu – od Plećnika do Ravnikara i innych. Stulecie Szkoły Architektury w Lublanie i Bauhausu
2. prof. Petr Vorlik, Politechnika Czeska w Pradze, Praga, Czechy
Czeska architektura lat 80. w odniesieniu do krajobrazu i miasta
3. dr Edward Denison, Szkoła Architektury Bartletta, Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, Londyn, Wielka Brytania
Modernizm i antropocen – w kierunku postmodernizmu
4. prof. dr Marija Dremaite, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa
Drugie życie modernizmu socjalistycznego: problem integralności
5. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusanowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Charków, Ukraina
Zespół placu Wolności w Charkowie. Antologia strategii zachowania autentyczności architektury awangardy

15.30 - 16.30 PRZERWA

SESJA 3 GDYNIA
1. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk/Gdynia
Integralność portu i miasta. Idea urbanistyczna Juliana Rummla i jej wpływ na plany Gdyni
2. dr inż. Waldemar Affelt, PKN ICOMOS, Główna Komisja Konserwatorska, Prezes Stowarzyszenia Zabytkowa Gdynia, Gdynia
Ulubienie modernizmu, czyli gdyńska strategia formowania wspólnoty dziedzictwa
3. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, mgr Celina Łozowska, Politechnika Gdańska/ Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, Gdańsk/Gdynia
Zespół mieszkaniowo-usługowy ZUS przy ul. Partyzantów w Gdyni jako przykład nowoczesnego zintegrowania funkcji i formy
4. mgr Agnieszka Drączkowska, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia
Modernizm na ludzką skalę: międzywojenna architektura gdyńskiego Redłowa

DZIEŃ 2 – PIĄTEK 4 PAŹDZIERNIKA 2019
10.00

SESJA 1
1. dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw-Jafa, Tel Awiw-Jafa, Izrael
Nowoczesne zarządzanie
2. mgr inż. Wolfgang H. Salcher, Federalne Biuro Ochrony Zabytków, Wiedeń, Austria
Wyzwania ochrony naszej przeszłości w Wiedniu: Expo, Philips, sklepy i partia komunistyczna
3. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP, Politechnika Poznańska, Poznań
Granice modernizmu. O nowych formach, idei miasta zwartego oraz postmodernizmie
4. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
Modernizm w architekturze polskiej wsi i miasteczka (1918-1939)
5. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice
Smutek odchodzenia architektury
 
PRZERWA

SESJA 2
1. prof. dr Ivo Hammer, Villa Tugendhat, Wiedeń, Austria
Materiały powierzchniowe mają znaczenie! Wykończenia fasad wyjątkowej architektury modernistycznej lat 20. i 30. w Europie
2. inż. Vladimir Shukhov, Przewodniczący DOCOMOMO Russia, Moskwa, Rosja
Ekspertyza Domu Mielnikowa przy wsparciu Getty Foundation
3. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, mgr inż. arch. Kamila Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
Koncepcje wysokich budynków biurowych w architekturze okresu modernizmu i ich wpływ na rozwiązania współczesne
4. mgr inż. arch. Anna Syska, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach, Tychy
Tyski sposób na prefabrykację
5. dr Vilte Janusauskaite, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa
Modernizm a dziedzictwo, budownictwo mieszkaniowe a architektura? Intencje i praktyka ochrony architektury socjalistycznego modernizmu na Litwie

15.00 - 16.00 PRZERWA
 
SESJA 3
1. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warszawa
Ochrona autentyzmu i integralności architektury modernistycznej - nowe doświadczenia na przykładzie Warszawy i Mazowsza
2. dr inż. Kinga Kimic, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Dom i ogród modernistyczny okresu międzywojennego – integralność funkcji i formy
3. mgr Paulius Tautvydas Laurinaitis, mgr Huriye Armağan Doğan, Politechnika Kowieńska, Kowno, Litwa
Fenomen kowieńskiego modernizmu: jego język i ukryty kontekst społeczny
4. mgr inż. arch. Wojciech Bagiński, mgr inż. arch. Dorota Bagińska, dr inż. Kinga Kimic, D.W. Bagińscy architekci s.c., Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie/ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Modelowa realizacja idei „funkcjonalny, ekonomiczny dom drewniany” z ogrodem – wzorcowy projekt Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy

DZIEŃ 3 - SOBOTA 5 PAŹDZIERNIKA 2019
10.00 PREZENTACJA ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ W TERENIE