7. Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

7. Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury

Celem KDWA-7, podobnie jak miało to miejsce podczas poprzednich edycjach naszej konferencji, jest przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez doktorantów  słuchaczy studiów doktoranckich kierunku Architektura i Urbanistyka w Polsce. Ponadto, spotkanie to ma na celu integrację środowiska naukowego. Trzecim motywem spotkania w gronie polskich badaczy architektury i urbanistyki jest umożliwienie tworzenia międzywydziałowych zespołów badawczych.

Idea Konferencji KDWA powstała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w 2004 r. Poprzednie jej edycje odbywały się w tejże jednostce naukowej Gliwicach, a także w Szczyrku. Inicjatorem KDWA był prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, a opiekunami naukowymi m.in. profesorowie: Teresa Bardzińska-Bonenberg, Sławomir Gzell, Zbigniew Kamiński, Ewa Kuryłowicz, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Zbigniew Zuziak. W dyskusji z uczestnikami konferencji brali udział m.in. architekci: Stanisław Niemczyk, Robert Konieczny, Łukasz Zagała, Andrzej Duda, Tomasz Konior. Ostatnia KDWA odbyła się w marcu 2016 r. w Szczyrku jako seminarium dla doktorantów z Wydziałów Architektury w Gliwicach i Gdańsku.

Tym razem konferencja odbędzie się w Trójmieście – w Gdańsku i w Gdyni. Wpisana została w kalendarz wydarzeń, takich jak warsztaty urbanistyczne TUP i Konferencja w Gdyni. Ponadto będzie ona miała formę Konferencji Warsztatowej, podczas której omawiane i na bieżąco recenzowane będą prezentacje doktorantów.