6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja" | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja"

Miasto Gdynia oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej zapraszają na

6. międzynarodową konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja” (pdf, 3.10MB)

, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

To już szósta międzynarodowa konferencja naukowa z tego cyklu. Gdyńska konferencja jest obecnie najważniejszym w Polsce cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze. W konferencji udział wezmą specjaliści z Polski i z zagranicy z takich krajów jak Wielka Brytania, Holandia, Litwa, Izrael, Włochy, Portugalia, Niemcy, Erytrea, Ukraina i Republika Południowej Afryki. Wydarzenie rozpocznie się 24 maja o godz. 10:00 oficjalnym potwierdzeniem członkostwa Miasta Gdyni w Docomomo International, organizacji zajmującej się badaniem i popularyzacją architektury modernistycznej.

Specjalnie dla miłośników gdyńskiego modernizmu przygotowany został blok wystąpień na temat Gdyni, który rozpocznie się w czwartek 24 maja o godz. 16:00. W trakcie sesji będzie można wysłuchać wystąpień Andrzeja Szczerskiego "Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej", Marii Jolanty Sołtysik "Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje", Anny Orchowskiej-Smolińskiej "Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków", Marcina Szerle i Weroniki Szerle "Willa czynszowa na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy na tle równoległych realizacji doby modernizmu" oraz Artura Tanikowskiego "Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe".

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie gdynia.pl/modernizm oraz TUTAJ

Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.


termin: 24-26 maja 2018 r.

organizator konferencji: Miasto Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia

współorganizator: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

patronat naukowy: Docomomo International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS

miejsce obrad: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

O konferencji

Szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w latach 2007, 2009, 2012, 2014 i 2016. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze.
Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej.
Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.
Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki.
Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009, 2011 i 2014.

Komitet naukowy

prof. Ana Tostões, Przewodnicząca Docomomo International (Portugalia)
prof. Adalberto Del Bo, Politechnika w Mediolanie (Mediolan, Włochy)
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Prezes PKN ICOMOS
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury PG, MKZ w Gdyni
dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw (Jafa, Izrael)
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni

Terminy

Zgłoszenia słuchaczy przyjmowane są do 21 maja do godz. 15:00.
Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2018 r.

Informacje ogólne

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Informacje dla referentów

Wystąpienia zgłaszane na konferencję powinny dotyczyć ważnych zagadnień uzupełniających dotychczasowy stan wiedzy. Zgłoszone referaty powinny prezentować aktualne wyniki badań lub prowadzonych działań, które nie były dotąd szerzej omawiane i publikowane. Pożądane są też nowe i ważne tematy związane bezpośrednio lub pośrednio z architekturą Gdyni. Autorzy powinni mieć udokumentowany dorobek (naukowy, konserwatorski itp.) związany z podejmowaną tematyką. Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 15 listopada 2017 r. (objętość streszczenia od 400 do 800 wyrazów). Ponadto należy załączyć notkę biograficzną oraz spis ważniejszych publikacji lub dokonań zawodowych. Wybór referatów na konferencję zostanie dokonany przez członków Komitetu Naukowego.

Informacje dla słuchaczy

Ze względów organizacyjnych słuchacze proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji. Zapisy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r. na stronie.

Komitet organizacyjny
 • dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni
 • mgr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą
 • dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
Kontakt

Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 668 83 43
e-mail: zabytki@gdynia.pl

Pełny program konferencji

CZWARTEK, 24.05.2018

10:00 rozpoczęcie konferencji
uroczystość związana z przystąpieniem Miasta Gdyni do organizacji Docomomo
 
10:30 sesja 1

 1. dr Edward Denison, The Bartlett School of Architecture, University College London (Londyn, Wielka Brytania)
  Marginal Modernism – New Horizons and Progressive Perspectives from a Small European Island (pol. Modernizm na skraju: nowe horyzonty i nowoczesne wizje z małej europejskiej wyspy)
 2. dr inż. Wido Quist, Docomomo Nederland, Uniwersytet Technologiczny w Delft (Delft, Holandia)
  30 years of Modernizing Modernism in the Netherland (pol. 30 lat modernizowania modernizmu w Holandii)
 3. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Politechnika Krakowska (Kraków)
  Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera
 4. Adriana Filinaite, Urząd Miasta Kowna, Wydział Dziedzictwa Kulturowego (Kowno, Litwa)
  Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement (pol: Kowno 1919-1939: stolica inspirowana modernizmem)

przerwa

13:00 sesja 2

 1. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska (Warszawa)
  Budownictwo jednorodzinne w Warszawie w latach 1945-1960. Podstawy, rozwój i architektura
 2. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP, Politechnika Poznańska (Poznań)
  Modernizm na peryferiach. Architektura i urbanistyka małych ośrodków miejskich
 3. dr Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (Nysa)
  Faktura i kolorystyka architektury 20-lecia międzywojennego Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
 4. mgr Maria Wąchała-Skindzier, mgr Magdalena Smaga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Kraków)
  Modernizm w Nowej Hucie
 5. dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Politechnika Łódzka (Łódź)
  Architektura nowego rytuału. Badania nad powojennymi modernistycznymi ośrodkami wypoczynkowymi

15:00-16:00 przerwa

16:00 sesja 3 – blok gdyński

 1. dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie (Kraków)
  Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej
 2. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska (Gdańsk/Gdynia)
  Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje
 3. dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska (Gdańsk/Gdynia)
  Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków
 4. dr Marcin Szerle, mgr Weronika Szerle, Leibniz Science Campus Lipsk, Muzeum Miasta Gdyni (Gdynia)
  "Willa czynszowa" na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy, na tle równoległych realizacji doby modernizmu
 5. dr Artur Tanikowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (Warszawa)
  Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe

PIĄTEK, 25.05.2018

9:00 uroczystość wręczenia medali CIVITAS E MARI za ochronę dziedzictwa modernizmu

9:30 sesja 1

 1. prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO (Kraków)
  Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
 2. dr Jeremie Hoffmann, Urząd Miasta Tel Awiw-Jafa, Departament Konserwacji Zabytków (Tel Awiw/Jafa, Izrael)
  From early to Post, HUL approach in Modern cities (pol. Podejście HUL (Historic Urban Landscape) a miasta modernistyczne – rozwój koncepcji)
 3. prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie (Mediolan, Włochy)
  Modern architecture at the test of time (pol. Architektura modernistyczna wobec próby czasu)
 4. prof. nadzw. Vincenzo Riso, Uniwersytet Minho (Braga, Portugalia)
  Teaching architectural design for the conservation of modern built heritage (pol. Nauka projektowania a ochrona modernistycznego dziedzictwa)
 5. Carsten Bauer, Meisterschüler, Schaustelle Nachkriegsmoderne (Berlin, Niemcy)
  Modernist movements. A prospect of various civic organizations, focusing on Berlin’s architectural heritage protection (pol. Ruchy modernistyczne. Perspektywa różnych organizacji obywatelskich zorientowana na ochronę dziedzictwa architektonicznego w Berlinie)

przerwa

12:30 sesja 2

 1. mgr Medhanie Teklemariam, Asmara Heritage Project, Administracja Regionu Centralnego (Asmara, Erytrea)
  Asmara Modern Heritage Conservation: Lessons Learned and Future Perspectives (pol. Ochrona modernistycznego dziedzictwa Asmary: doświadczenia i perspektywy)
 2. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice)
  Architektura lat 60. i 70. XX w. na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Forma, ochrona, waloryzacja
 3. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska (Wrocław)
  Od "Schlesische Heimstätte" do "Die farbige Stadt" – kolorystyka modernistycznej architektury mieszkaniowej na Śląsku i w Niemczech w okresie międzywojennym
 4. dr Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie (Szczecin)
  Rozkwit modernizmu w Szczecinie w latach 20. i 30. Dzieje oraz ochrona konserwatorska obiektów w powojennym Szczecinie
 5. dr hab. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska (Kraków)
  Tynki modernistycznego Krakowa. Problemy ochrony
 6. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni (Gdańsk/Gdynia)
  Architektura śródmieścia Gdyni – przedwojenne założenia i 90 lat realizacji

15:00-16:00 przerwa

16:00 sesja 3

 1. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (Warszawa)
  Architektura niedokończona – problemy badawcze i konserwatorskie
 2. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusinowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Charków, Ukraina)
  Dlaczego wspaniała architektura wczesnego ukraińskiego modernizmu jest mało znana w świecie i niepopularna na Ukrainie
 3. mgr inż. arch. Louis Stephen du Plessis, Uniwersytet Technologiczny w Durbanie (Republika Południowej Afryki)
  Modernist Influence in Durban – Design Responses of Low Rise Apartament Buildings (pol. Modernistyczne wpływy w Durbanie i ich odzwierciedlenie w projektach niskiej zabudowy mieszkalnej)
 4. dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ, Politechnika Łódzka (Łódź)
  Rola detalu architektonicznego w propagowaniu modernizmu łódzkiego
 5. dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska (Gliwice)
  Dom modernistyczny – inicjatywa badawcza i popularyzatorska w zakresie architektury XX w.

patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

patronat: Docomomo International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

patronat medialny: Radio Gdańsk, TVP 3 Gdańsk, trojmiasto.pl, Spotkania z Zabytkami, Renowacje i Zabytki

miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

aktualny program konferencji