Wyjątkowa Wydziałowa Doktorancka Sesja Sprawozdawcza 2023/24 ! | The Faculty of Architecture at the Gdańsk University of Technology

Page content

News

Date added: 2024-06-24

Wyjątkowa Wydziałowa Doktorancka Sesja Sprawozdawcza 2023/24 !

zdjęcie grupowe

W dniach 17 i 18 czerwca 2024 roku odbyła się Wydziałowa Doktorancka Sesja Sprawozdawcza na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie zgromadziło Doktorantów ze Szkoły Doktorskiej oraz z wygaszanych Studiów Doktoranckich na WA. W sesji uczestniczyli promotorzy, profesorowie z WA, Dziekani oraz zaproszeni goście z zagranicy. Celem spotkania było przedstawienie przez Doktorantów z Polski i z zagranicy, w czasie 15-minutowej prezentacji, głównych założeń metodologicznych pracy doktorskiej, postępów w  podjętych badaniach naukowych oraz uzyskanie opinii, uwag  czy wskazówek od promotorów i innych członków społeczności akademickiej.

Była to także ostatnia sesja doktorancka zorganizowana przez prof. Małgorzatę Dymnicką, od 2016 roku kierowniczkę Studiów Doktoranckich na WA oraz przedstawicielkę dyscypliny AiU w Radzie Szkoły Doktorskiej. Nasza Koleżanka po 43 latach pracy na Politechnice Gdańskiej odchodzi na emeryturę. Jej wkład w organizację Studiów Doktoranckich na WA oraz w rozwój naukowy wielu Doktorantów jest nieoceniony.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli w pierwszym dniu sesji prof. Cláudia Naves David Amorim z Universidade de Brasília, a drugiego dnia prof. Zenon J. Pudłowski wraz z żoną Dorotą Pudłowską z  World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), którzy swoją obecnością i aktywnością  uświetnili sesję.  

Wydziałowa doktorancka sesja sprawozdawcza pokazała jak ważne jest doskonalenie pracy badawczej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji naukowej, utrwalanie standardów naukowych oraz zapewnienie wsparcia ze strony społeczności akademickiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i życzymy dalszych sukcesów !

125 views