Zaświadczenie o przebiegu studiów

Aby otrzymać kartę przebiegu studiów proszę złożyć w dziekanacie indeks.

Zaświadczenie zawiera: czas trawnia studiów, spis przedmiotów i ocen oraz dane dyplomowe (data egzaminu, ocena na dyplomie, uzyskany tytuł).

Bliższe informacje pod numerem telefonu (58) 347-22-02

 

Zaświadczenie dla celów emerytalnych

Aby otrzymać zaświadczenie dla celów emerytalnych należy złożyć w dziekanacie ksero następujących stron  indeksu:

  • - strona 1 (z imieniem i nazwiskiem),
  • - strony 4 i 5 (z wpisem na semestr),
  • - strony 94 i 95 (egzamin dyplomowy)
  • oraz ksero dyplomu

Ksero w/w dokumentów można przesłać faxem na nr (58) 347-13-15
lub skan na adres e-mail: zobol@pg.edu.pl

Zaświadczenie odsyłamy pocztą, dlatego prosimy o podanie adresu.
Bliższe informacje pod numerem telefonu (58) 348-60-32