Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które zamieszczone zostały na stronie Politechniki Gdańskiej http://www.rekrutacja.pg.gda.pl/

http://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/studia-i-stopnia