Zarządzenia Dziekana 

Zarządzenie dziekana w sprawie dokumentacji i procedury zalicznia zajeć projektowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WAPG 1_2019

Załącznik nr 2_Metryka PL

Załącznik nr 3_Karta Zaliczenia

 

W celu wypracowania optymalnych procedur w zakresie kształcenia przed rozpoczęciem
roku akademickiego 2019/2020 Dziekan powoła zespół do spraw integracji kształcenia,
którego zadaniem będzie opracowanie strategii integracji kształcenia na kierunku
Architektura. Zasady obowiązujące od roku akademickiego 2019/20120 przedstawione
zostaną we wrześniu 2019 r.