WYBORY 2020/21

Ogłoszenie przedwyborcze

Ordynacja wyborcza

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej tworzą wszyscy studenci Politechniki Gdańskiej.

Samorząd działa na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Politechniki Gdańskiej oraz Regulaminu.

Strona internetowa: http://sspg.pl/

 

Wydziałowa Rada Studentów (WRS)

Wydziałowa Rada Studentów jest właściwym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów
na stopniu wydziału. Powoływana ona jest spośród studentów danego wydziału z zachowaniem przepisów Ordynacji.  Z kolei liczbę jej członków określa ustępujący WRS w drodze uchwały. Zasady działania określone są poprzez regulamin danego WRS.

http://sspg.pl/?page_id=859

 

 

nowy plik