Sekcja Promocji | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Promocji

Zadania
  • budowanie pozytywnego wizerunku Wydziału – przygotowywanie materiałów dla mediów społecznościowych,
  • przygotowywanie i realizacja strategii promocyjnej Wydziału,
  • monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analiza wniosków i wdrażanie usprawnień,
  • praca nad materiałami promocyjnymi (m.in.: współpraca z grafikiem, fotografem, agencją, produkcją) i zamieszczanie  materiałów na stronie Wydziału i w mediach społecznościowych, również w języku angielskim),
  • odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie strony Wydziału (m. in. Redagowanie i zamieszczanie treści, aktualizacja danych),
  • współpraca z innymi jednostkami uczelni, agencjami, partnerami,
  • przygotowywanie/edycja w podstawowym zakresie grafik na stronę Wydziału,
  • monitorowanie stron Katedr Wydziału Architektury,
  • tłumaczenie niezbędnych dokumentów w j. angielskim,
  • wykonywanie prac administracyjnych związanych z obsługą Biura Wydziału Architektury
lic. Agata Stępień

tel: +48 58 347 13 15
mail: agata.stepien@pg.edu.pl

Gmach Główny, p.315