Współpraca z otoczeniem

Wydział Architektury, oprócz działalności dydaktycznej i naukowej, bardzo dynamicznie realizuje współpracę z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym.  Na Wydziale powołano przedstawicieli  Dziekana do spraw promocji i współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG.

Zadaniem tych osób jest odpowiednio budowanie i wzmacnianie kontaktów ze środowiskiem branżowym,  inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z myślą rozwoju Wydziału, wzbogacenia oferty dla studentów i absolwentów oraz integracja i rozwijanie działań na rzecz środowiska absolwenckiego.

Przedstawiciel ds. promocji

dr inż. arch. Rafał Janowicz  

e-mail: rafal.janowicz@pg.edu.pl /  tel.: +48 58 347 26 19

Pełnomocnik ds. Współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG

dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska- Janowicz

e-mail: agnjanow1@pg.edu.pl /  tel.:  +48 58 347 24 33

Intensywna współpraca Wydziału z przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami branżowymi oraz szkołami odbywa się w zakresie zarówno badań jak i dydaktyki.