Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Architektury 12.03.2019 r.