Dziekan Wydziału Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
 

dziekan-arch@pg.edu.pl
+48 58 347 23 15

 

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG 
Zakres kompetencji
 

jszczep@pg.edu.pl
+48 58 347 23 15

 

Prodziekan ds. rozwoju i internacjonalizacji

dr inż arch. Justyna Borucka 
Zakres kompetencji
 

jborucka@pg.edu.pl
+48 58 347 23 15

 

Prodziekan ds. kształcenia i programów studiów

dr inż. arch. Anna Wancław 

 

awan@pg.edu.pl
+48 58 347 22 02

 

Prodziekan ds. studentów i promocji

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska 
Zakres kompetencji
 

mpod@pg.edu.pl
+48 58 347 22 02

 

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Piotr Iwańczak
 

piotr.iwanczak@pg.edu.pl