Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

  1. dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG - przewodniczący,
  2. dr inż. arch. Rafał Janowicz,
  3. dr inż. arch. Mateusz Gerigk,
  4. dr inż. arch. Piotr Samól,
  5. Marika Domozych