Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Komunikat nr 2

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do UKE.

Załączone pliki