Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Komunikat 15 Komunikat 15

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...

Komunikat 14 Komunikat 14

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...

Komunikat 13 Komunikat 13

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do Rady Dyscypliny   Załączone pliki ...

Komunikat 12 Komunikat 12

Harmonogram i tryb wyborów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...

Komunikat 11 Komunikat 11

Ogłoszene wyników wyborów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 10 Komunikat nr 10

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 9 Komunikat nr 9

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 8 Komunikat nr 8

Informacja dotycząca praw wyborczych osób przebywających na urlopach Załączone pliki ...

Komunikat nr 7 Komunikat nr 7

Uzupełnienie komunikatu nr 6 Załączone pliki ...

Komunikat nr 6 Komunikat nr 6

Szczegółowy harmonogram i tryb wyborów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 5 Komunikat nr 5

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na Rektora Załączone pliki ...

Komunikat nr 4 Komunikat nr 4

Ogłoszenie wyników wyborów do UKE Załączone pliki ...

Komunikat nr 3 Komunikat nr 3

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do UKE.   Załączone pliki ...

Komunikat nr 2 Komunikat nr 2

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do UKE. Załączone pliki ...

Komunikat nr 1 Komunikat nr 1

Szczegółowy terminarz czynności wyborczych. Załączone pliki ...