Komunikat 33 Komunikat 33

Ogłoszenie wyników wyborów do RW Załączone pliki ...

Komunikat 32 Komunikat 32

Ogłoszenie wyników III tury głosowania do RW Załączone pliki ...

Komunikat 31 Komunikat 31

Ogłoszenie wyników II tury głosowania do RW Załączone pliki ...

Komunikat 30 Komunikat 30

Ogłoszenie wyników I tury głosowania do RW Załączone pliki ...

Komunikat 29 Komunikat 29

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do RW Załączone pliki ...

Komunikat 28 Komunikat 28

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do RW Załączone pliki ...

Komunikat 27 Komunikat 27

Informacja dotycząca powtórzonych wyborów do RW Załączone pliki ...

Komunika 26 Komunika 26

Harmonogram powtórzonych wyborów do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 25 Komunikat 25

Informacja o wyborach do Rady Wydziału Architektury Załączone pliki ...

Komunikat 24 Komunikat 24

Wyniki wyborów do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 23 Komunikat 23

Wyniki IV tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 22 Komunikat 22

Wyniki III tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 21 Komunikat 21

Wyniki II tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 20 Komunikat 20

Wyniki I tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 19 Komunikat 19

Informacja o głosowaniu do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 18 Komunikat 18

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 17 Komunikat 17

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do Rady Wydziału   Załączone pliki ...

Komunikat 16 Komunikat 16

Harmonogram wyborów do Rady Wydziału Architektury Załączone pliki ...

Komunikat 15 Komunikat 15

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...

Komunikat 14 Komunikat 14

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...