Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Komunikat 24 Komunikat 24

Wyniki wyborów do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 23 Komunikat 23

Wyniki IV tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 22 Komunikat 22

Wyniki III tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 21 Komunikat 21

Wyniki II tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 20 Komunikat 20

Wyniki I tury głosowania do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 19 Komunikat 19

Informacja o głosowaniu do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 18 Komunikat 18

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do Rady Wydziału Załączone pliki ...

Komunikat 17 Komunikat 17

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do Rady Wydziału   Załączone pliki ...

Komunikat 16 Komunikat 16

Harmonogram wyborów do Rady Wydziału Architektury Załączone pliki ...

Komunikat 15 Komunikat 15

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...

Komunikat 14 Komunikat 14

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...

Komunikat 13 Komunikat 13

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do Rady Dyscypliny   Załączone pliki ...

Komunikat 12 Komunikat 12

Harmonogram i tryb wyborów do Rady Dyscypliny Załączone pliki ...

Komunikat 11 Komunikat 11

Ogłoszene wyników wyborów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 10 Komunikat nr 10

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 9 Komunikat nr 9

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 8 Komunikat nr 8

Informacja dotycząca praw wyborczych osób przebywających na urlopach Załączone pliki ...

Komunikat nr 7 Komunikat nr 7

Uzupełnienie komunikatu nr 6 Załączone pliki ...

Komunikat nr 6 Komunikat nr 6

Szczegółowy harmonogram i tryb wyborów do Senatu PG Załączone pliki ...

Komunikat nr 5 Komunikat nr 5

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na Rektora Załączone pliki ...