Wiesław Gruszkowski

Architekt, urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 1947

Stopień naukowy doktora 1976

Tytuł naukowy profesora 1989

Pracownik naukowy Wydziału Architektury PG w latach 1947-1989.

W latach 1895-1990 Dziekan Wydziału Architektury PG.

W latach 1949-1955 projektant i główny urbanista Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa „Miastoprojekt”.

1955-1958 główny architekt województwa gdańskiego –zwolniony za popieranie budowy kościołów.

1959-1973 kierownik Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku.

1973-1978 generalny projektant planu aglomeracji  gdańskiej.

Od 1962współautor planu zespołu portowo-miejskiego Gdańsk-Gdynia.

Doradca korporacji Granaria w/s zabudowy Wyspy Spichrzów

Honorowy członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich

Członek korespondent Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung DASL.

Autor licznych publikacji naukowych, mi.in:

 • 1964 – Planowanie przestrzenne miast portowych, Ośr. Inf. Techn. i Ekon. w Budownictwie, W-wa;
 • 1966 - City Planning in the Gdansk-Gdynia Conurbation, [w:]City and RegionalPlanning in Poland, Cornell University Press, N. Y.;
 • 1975 - Stan istniejący aglomeracji gdańskiej na tle dotychczasowego rozwoju, [Rozwój wielkich aglomeracji], Politechnika Warszawska W-wa;
 • 1981 - Probleme der Stadtsstrukturentwicklung,[w:] Probleme der Raum-und Regionalplannung in Polen und in der BRD, Köln;
 • 1989 -  Zarys historii urbanistyki, (skrypt) Uniw. Gdański;
 • 1993 – Budowanie prestiżu środkami urbanistycznymi, [w:] Spraw.  G.T.N., Gdańsk;             
 • 1994 – Städtlische Probleme des Wiederaufbaus von Danzig, [w:] Stralsund, Szczecin, Gdańsk, Elbląg Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Hamburg;
 • 1994 – Einige Bemerkungen über Probleme der Erhaltung von historischen Gebieten, Edition Stadtbaukunst Berlin-Hamburg;
 • 1994 – Mało znana karta z dziejów urbanistyki gdańskiej, [w:] Pismo PG 9/94;
 • 1998 – Rozwój przestrzenny Gdańska [w:] Historia Gdańska red. E.Cieślak t.IV/1;  1815-1920, Sopot;
 • 1998 – Rozwój przestrzenny i demograficzny Gdańska [w:] Historia Gdańska o.c.t.IV/1;
 • 1999 – Przemiany przestrzenne miasta, zakres zniszczeń, straty w zabytkach [w:]Historia Gdańska o.c. t.IV/2;
 • 1999 – Der Wiederaufbau von Danzig und das regionale Bewusstsein [w:] MareBalticum, Ostsee-Akademie Lübeck-Travemünde;           
 • 2000 – Architektura jako narzędzie zyskiwania prestiżu [w:] Pismo PG 6/2000 ;
 • 2005 – Historia Sztuki, (skrypt) Wyd. Wszechnicy Warmińskiej, Lidzbark
 • 2009 – Gdańskie Miasto Główne. Kilka stwierdzeń i wniosków [w:] 100 lat nowoczesnej urbanistyki gdańskiej (red. M.Postawka P.Lorens) Gdańsk 2009;
 • 2009 – Rozwój przestrzenny Gdańska od końca XIX [w:] 100 lat o.c.;
 • 2012 – Ruiny. Fotografie W.Gruszkowskiego, Wydawnictwo Via, Toruń;
 • 2013 – Targ Węglowy – ważna część Głównego Miasta [w:] Biuletyn Konserwatorski, zeszyt 1;

Laureat nagród m.in.:

 • 2002 – Nagroda im. Prof. Jerzego Stankiewicza
 • 2013 – Laureat Laureatów 40-lecia Nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie Kultury SplendorGedanensis
 • Licznych nagród uczelnianych,resortowych i organizacyjnych.

Odznaczenia:

 • 1956 Złoty Krzyż Zasługi
 • 1969 Krzyż Kawalerski OOP
 • 1984 Krzyż Oficerski OOP
 • 1989 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1997 Medal Księcia Mściwoja II

Słowa kluczowe najlepiej charakteryzujące działalność absolwenta:

Architekt i urbanista zaliczany do pionierów odbudowy Gdańska, zwolennik nowoczesnej architektury zharmonizowanej z zabytkowymi korzeniami.