dr inż. arch. Jan Cudzik

Email jan.cudzik@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 60 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jan.cudzik

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny, 368
Numer telefonu (58) 347 60 92
Email jan@cudzik.pl

Notka biograficzna

Jan Cudzik (dr inż. arch.) jest adiunktem w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych oraz Kierownikem Pracowni Cyfrowej Fabrykacji. Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące między innymi architektury kinematycznej, cyfrowych technik wspomagających projektowanie architektoniczne, cyfrowej fabrykacji, form sztucznej inteligencji w architekturze i sztuce.

Jego teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, między innymi: A design framework and a digital toolset supporting the early-stage explorations of responsive kinetic Building skin concepts. Real Time:Proceedings of the 33rd eCAADe Conference Volume 2, Kinematics as an answer to the current need to create a re-configurable space in art and architecture, Space Reloading The New Space- Places in the City, Hybrid design approach in education  using a progressive rule-based digital design development. Sopot college experiences, Architectura et Artibus, Poszukiwanie nowej estetyki w dobie cyfrowych technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Kinetyka w architekturze, Nowoczesność w architekturze, Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej w: Proceeding of 21st conference, Conference Geometry Graphics Computer.

W ramach działalności badawczej realizuje instalacje architektoniczne oraz osiągnięcia przestawia w formie wystawa, w tym między innymi: Generatywna instalację opartą na cyfrowych analizach cyklu życia grup obiektów w ramach Summer School w Sopocie w 2015 roku, Parametryczną wielkogabarytową instalację z wykorzystaniem cyfrowej fabrykacji i druku trójwymiarowego w 2015 roku, wystawę między światem cyfrowym, a materialnym: operacja „Pawilon Voronoi”, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia w 2014 roku oraz prezentowaną na niej instalację wielkogabarytową.   

Zawodowo prowadzi od 2011 roku autorską pracownię projektową, zajmuje się kompleksowym projektowaniem wnętrz, budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz tworzeniem projektów inwestycyjnych i szeroko pojętej identyfikacji wizualnej. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach międzynarodowych i krajowych.        

Jan Cudzik (Architect, PhD.) is an a lecturer in the Department of Urban Architecture and Waterscapes at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. Currently conducts research on, among other things kinematic architecture, digital techniques in architectural design, digital fabrication, forms of artificial intelligence in architecture and art.


His writings have appeared in Polish and foreign publications, among other things: A design framework and a digital toolset supporting the early-stage explorations of responsive kinetic Building skin concepts. Real Time:Proceedings of the 33rd eCAADe Conference Volume 2, Kinematics as an answer to the current need to create a re-configurable space in art and architecture, Space Reloading The New Space- Places in the City, Hybrid design approach in education  using a progressive rule-based digital design development. Sopot college experiences, Architectura et Artibus, Poszukiwanie nowej estetyki w dobie cyfrowych technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Kinetyka w architekturze, Nowoczesność w architekturze, Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej w: Proceeding of 21st conference, Conference Geometry Graphics Computer.

As part of the research activities he is preparing architectural installations and shows his achievements in the form of exhibition, including, among others: Generative system based on digital analysis of the life cycle of a group of objects as part of the Summer School in Sopot in 2015, Parametric large-scale installation with the use of digital fabrication and 3dprinting in 2015, exhibition between the digital world and the material world: "operation Pavilion Voronoi" Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia.

Professionally since 2011 leads his own studio, that deals with complex interior design, residential buildings, public buildings and the creation of investment projects and visual identification. His work have been awarded and distinguished in international and national competitions.