dr inż. arch. Krzysztof Szarejko

Email kszare@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Charakterystyka zawodowa:
Nauczyciel akademicki w Katedrze Architektury i Planowania Wsi, (aktualnie Katedra Projektowania Środowiskowego) w latach 1980-2007 i obecnie w formie umowy o pracę.
Od 2006 - 2013 roku adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku Architektura Krajobrazu.
W ramach obowiązków dydaktycznych realizowane są zajęcia z projektowania ruralistycznego i architektonicznego oraz architektury krajobrazu.
W Politechnice Gdańskiej zatrudniony na czas określony od 2005 - 2010 roku na stanowisku Specjalisty ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu Politechniki Gdańskiej.
W 2001 roku powołany na członka Rady Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Od 2010 r, przewodniczy Radzie Muzeum.
Posiada uprawnienia projektowe od 1978 roku i wykonuje w sposób czynny zawód architekta.

Charakterystyka naukowa:
Zainteresowania badawcze i projektowe obejmują zagadnienia przestrzenne małych miast i przestrzeni wiejskiej w kontekście środowiskowym, także w rozwiązywaniu problemów projektowania energooszczędnego jako podstawy działań w procesie projektowym. W pracach studialnych i projektowych upowszechniane są rozwiązania realizujące ideę środowiskowego kształtowania zabudowy i jej otoczenia w zakresie terenów wiejskich regionu Kaszub i Kociewia. Ciągle rozwijane badania i publikacje nad kształtowaniem współczesnej zabudowy wiejskiej w kontekście zachowania regionalnej tożsamości kulturowej dotyczą wiejskiego domu i siedliska oraz kultury przestrzennej i zasad jej kontynuacji.

 

Graduated in architecture from the Gdansk University of Technology in 1974 (M.A. degree) and received PhD in rural architecture and planning in 1984. Since 1974 he worked as an academic teacher in the Department of Rural Architecture and Planning at the Faculty of Architecture (Gdansk University of Technology) simultaneously undertaking his professional activity in architectural and urban design (e.g. project of Slowinski open air museum in Kluki, plan of the Kaszubian Ethnographic Museum in Wdzydze Kiszewskie). In the years 1990-1993 he was the head of the Department of Rural Architecture and Planning and later the vice-dean of the Faculty of Architecture (1993-1999).

His main field of interest is research and design for small urban and rural communities with regard to the environmental context and to the energy and resources management problems in particular. In 1994, as a member of the design team, he was awarded in the architectural competition for the concept of a low-energy detached house, based on the use of alternative technologies (competition announced by the Polish Architects Association and the Ministry of Spatial Planning and Construction). He also participated in research project “ Ecological settlement ” (1994-1996) - grant from the National Committee for the Scientific Research. At present his research and design is concerned mainly with local building tradition and contemporary approach to rural design in the Kaszuby Region. The architectural projects subsistence the regional tradition forms - country houses and seats, small shopping centre, country tavern, country school. Publications concerned: “ Contemporary house in the countryside of Kaszuby area ” (2003) “ Rural dwelling house in the Kaszuby Region - local tradition and contemporary approach ” (2004). Currently he is responsible for coordination of the research wok and teaching in rural architecture design.